Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019

(PLVN) - Sáng 21/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Đây là hai mảng công việc quan trọng của Bộ, được Bộ trưởng và các đại biểu đánh giá cao, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị.

Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức của hai đơn vị.

Chủ động triển khai nhiệm vụ được giao

Báo cáo kết quả năm 2018, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà cho biết, các mảng công tác đã được triển khai tương đối đồng đều, có chuyển biến rõ nét về tiến độ và chất lượng so với năm 2017. 

Cụ thể, công tác tham mưu hoàn thiện thể, ban hành các văn bản, đề án về tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng, đào tạo công chức, viên chức tiếp tục được đẩy mạnh và có sự chủ động hơn trong nắm bắt các định hướng đổi mới của Đảng, Chính phủ. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ theo yêu cầu của Nghị định số 96/2017/NĐ-CP và các Nghị quyết 18, 19 của Trung ương được triển khai đồng bộ và khá quyết liệt, bước đầu được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ghi nhận…

Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019 ảnh 1
Phó Vụ trưởng Phan Thị Hồng Hà báo cáo tại Hội nghị


Mặc dù có những ưu điểm trên, hoạt động của Vụ cũng có những hạn chế cần khắc phục là còn tình trạng chậm tiến độ xây dựng văn bản, đề án; chưa tham mưu kịp thời kiện toàn tổ chức cán bộ của một số đơn vị thuộc Bộ, cán bộ cấp phòng tại các đơn vị thuộc Bộ… 

Do đó, năm 2019, Vụ sẽ tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo Bộ hoàn thiện thể chế, đề án, văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp; tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế nội bộ của Bộ về quản lý, sử dụng công chức, viên chức…

Về phía Văn phòng Đảng – Đoàn thể Năm 2018, mặc dù khối lượng công việc lớn, tính chất công việc rất đặc thù, đòi hỏi sự phối hợp cao nhưng Văn phòng đã bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn Bộ, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và của từng tổ chức chính trị xã hội để triển khai công tác tham mưu, giúp việc thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra, cơ bản đảm bảo toàn diện các lĩnh vực công tác. 

Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019 ảnh 2
Toàn cảnh Hội nghị


Một số mặt công tác đạt kết quả tốt như công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng kế hoạch, tham mưu tổ chức thực hiện đã có những đổi mới, trọng tâm, trọng điểm; việc tổ chức, phục vụ các hội nghị, các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên ngày càng ngắn gọn, chất lượng, hiệu quả hơn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức trong Văn phòng tiếp tục được tăng cường; công tác phối hợp trong và ngoài đơn vị được cải thiện hơn, hiệu quả rõ nét hơn. 

Bên cạnh kết quả đạt được thì một số nhiệm vụ triển khai còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao trong khi công tác đảng, đoàn thể đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu; thiếu gắn kết trong chỉ đạo, điều hành và tham mưu triển khai nhiệm vụ công tác đảng, đoàn thể; chưa nắm bắt đầy đủ thông tin, tình hình triển khai nhiệm vụ công tác đảng, đoàn thể tại các đơn vị thuộc Bộ… 

Vì vậy, năm 2019, Văn phòng sẽ tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác đảng, đoàn thể thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

Đổi mới công tác luân chuyển

Đồng tình với báo cáo nhưng theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Sơn, hơi thở Nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chưa rõ nét, cần được Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu triển khai sâu hơn để thời gian tới thực hiện hiệu quả. 

Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019 ảnh 3
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn ủng hộ thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng


Cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, có trách nhiệm của Vụ trong công tác cán bộ đã giúp công tác cán bộ của Tổng cục chắc tay hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Tổng cục, ông Sơn cho biết: Năm 2019, Tổng cục được giao nghiên cứu ban đầu về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế đến cấp chi cục nên cần được hỗ trợ để thực hiện hiệu quả, không lúng túng. 

Cũng theo ông Sơn, năm 2019 nếu được thì đưa việc thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng trở thành điểm nhấn. Bởi Tổng cục cũng muốn tiếp tục được tham gia vào đề án thí điểm thi tuyển khi cán bộ của Tổng cục được bổ nhiệm qua thi tuyển rất được dư luận ủng hộ, quá trình thi tuyển đảm bảo công khai, minh bạch. 

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ vì năm qua được kiện toàn một đồng chí lãnh đạo Viện. Về công tác cải cách tư pháp, liên quan đến Bộ Tư pháp có Nghị quyết 48, 49, trong đó có đào tạo chức danh tư pháp – một vấn đề rất phức tạp, ông Cương đề nghị cần quan tâm để có hướng chuẩn bị cho tốt. 

Bên cạnh đó, đối với Bộ, ngành Tư pháp, bản chất là xây dựng chính sách nên cần đào tạo, bồi dưỡng bài bản cho cán bộ, không đơn giản chỉ với nền tảng là luật mà phải trang bị các kỹ năng quan trọng khác. Đồng thời, để tránh tư duy pháp lý thuần túy, mỗi cán bộ cũng cần phải hiểu biết “dày dặn” hơn về kinh tế - xã hội để làm công tác thẩm định tốt hơn. 

Thấu hiểu công tác cán bộ hiện nay phải làm chặt chẽ tất cả các khâu, nhưng Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Đức Hiển đề xuất rà soát, nghiên cứu xem có đơn giản được khâu hồ sơ, thủ tục nào không như bản sao giấy tờ. Ông Hiển cũng chỉ ra một số công việc của Văn phòng Đảng – Đoàn thể có sự hơi lúng túng, chức năng chưa hoàn thiện. 

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến thì kiến nghị quy hoạch cán bộ cần làm sớm hơn, đổi mới về luân chuyển - không chỉ luân chuyển cấp vụ mà cả cấp phòng, luân chuyển vị trí việc làm. 

Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019 ảnh 4
Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến đề nghị đổi mới công tác luân chuyển


Phó Giám đốc Học viện Tư pháp Trương Thế Côn mong muốn nâng cao hơn chất lượng đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chuẩn hóa theo các vị trí việc làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong quản lý hồ sơ công việc, hồ sơ cán bộ, lưu trữ. 

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhận xét, hai đơn vị đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với kết quả tốt song cũng chỉ ra một số hạn chế. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, theo Thứ trưởng, Vụ cần chủ động, tích cực trong hoàn thiện pháp luật về xây dựng tổ chức, bộ máy; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cần tăng cường trực tuyến; chú trọng luân chuyển, biệt phái, đặc biệt trong hệ thống Thi hành án dân sự. Với Văn phòng Đảng – Đoàn thể, phải nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ.

Chia sẻ với kết quả của hai đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng rất khó làm mới trong công tác cán bộ bởi phải làm đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng, trong công tác cán bộ không thể dàn hàng ngang được, phải có mũi nhọn và Vụ cần tham mưu để làm sao đánh giá cán bộ thực chất.

Đánh giá cao những cố gắng đặc biệt của hai đơn vị, của từng cán bộ, sự đoàn kết, hy sinh, khách quan trong công việc, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ và công tác đảng, đoàn thể.

Thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nên là điểm nhấn trong công tác cán bộ năm 2019 ảnh 5
Bộ trưởng biểu dương hai đơn vị có nhiều điểm nhấn trong công tác


Mặc dù số lượng công việc rất nhiều nhưng Bộ trưởng ghi nhận hoạt động của hai đơn vị có nhiều điểm nhấn, một số kết quả công việc đặt nền móng dài hơi cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Chia sẻ những thách thức, vất vả đối với cán bộ hai đơn vị, Bộ trưởng thẳng thắn nêu những hạn chế cần khắc phục như một số việc thể chế của Vụ tham mưu bị chậm, chưa tham mưu xử lý được công tác cán bộ ở một số đơn vị; Văn phòng Đảng – Đoàn thể có sự lúng túng trong điều phối công việc. 

Tán thành với nhiều ý kiến trên, Bộ trưởng lưu ý Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển cán bộ, đồng thời chuẩn bị tốt nguồn cán bộ, đổi mới trong sắp xếp hồ sơ cán bộ… Với Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bộ trưởng yêu cầu tổng rà soát các Nghị quyết của Đảng để xác định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của mình… Bộ trưởng chúc hai đơn vị duy trì nhịp độ của năm 2018, tiếp tục đạt kết quả mới hơn, tạo bước chuyển mới trong công tác của hai đơn vị, góp phần vào công tác chung của Bộ, ngành...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm