Thời gian nghỉ dưỡng thai có được hưởng chế độ bảo hiểm?

(PLO) -Tôi đóng BHXH liên tục 5 năm nay. Mới đây tôi đi khám thai tháng thứ hai thì bác sĩ kết luận bị động thai, thai yếu. Bác sĩ yêu cầu nghỉ dưỡng thai 2 tháng và có kèm xác nhận của cơ sở y tế nơi tôi khám. Vậy trong 2 tháng nghỉ dưỡng thai này tôi có được hưởng chế độ ốm đau, chế độ thai sản không? (Chị Mai Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Trả lời:

Thứ nhất: Về chế độ thai sản:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Theo quy định trên, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh, lao động nữ phải đóng ít nhất 06 tháng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp khi mang thai mà phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở KCB có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh và có tổng thời gian đóng BHXH là 12 tháng thì khi sinh mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, bạn đã tham gia đủ thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật nên khi nghỉ dưỡng thai bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai: Về chế độ ốm đau:

Căn cứ theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

“1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.“

Căn cứ vào những quy định trên, nghỉ dưỡng thai không thuộc trường hợp được hưởng chế độ ốm đau. Theo đó, bạn sẽ không được hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp này

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm