Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

(PLVN) -Chiều 28/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2022” do Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL) Đặng Thanh Sơn chủ trì.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Đặng Thanh Sơn khẳng định công tác tổ chức thi hành pháp luật (THPL) có ý nghĩa quan trọng với mọi quốc gia, nhất là với các quốc gia đang xây dựng mô hình nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền. Trong đó, hoạt động tổ chức THPL đã và đang khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng để hiện thực hoá kết quả hoạt động lập pháp, tạo điều kiện tiền đề trực tiếp đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào cuộc sống.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật ảnh 1
 

Tổ chức THPL là một vấn đề quan trọng và đang được đánh giá là khâu yếu hiện nay, qua đó ông Sơn cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả THPL không phải là vấn đề của riêng bộ, ngành, địa phương nào. Do đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân. 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng Phòng TDTHPL cho biết, theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ban hành Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL giai đoạn 2018 – 2022 (Quyết định 242), trong giai đoạn 2018 – 2020, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác tổ chức THPL; hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi THPL. Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình THPL; tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức THPL; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức THPL. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức THPL; bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức THPL.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 242, Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định này; chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và THPL. 

Đối với các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, Bộ Tư pháp đề nghị chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định số 242; ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thi hành và theo dõi THPL. Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hoá và công khai quy trình, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; kịp thời, chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói chung, cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng…

Tại Hội nghị, ông Vũ Duy Kiến, Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ đã nêu lên một số khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Đề án số 242 tại Bộ. Đồng thời đề xuất để nâng cao chất lượng công tác pháp chế nói chung và công tác tổ chức THPL nói riêng thì một trong những giải pháp quan trọng là cần phải nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ làm công tác này thông qua đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức THPL, theo dõi tình hình THPL. Theo đó, cần biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ; xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về theo dõi tình hình THPL…

Còn theo bà Lương Thị Phương Thuý, Phó Trưởng phòng Phòng QLXLVPHC&TDTHPL, Sở Tư pháp Bắc Giang cho rằng để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL trong thời gian tới, Sở tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác này. Đẩy mạnh và thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân… 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm