Tiếp vụ khiếu nại liên quan dự án Hữu Lũng (Lạng Sơn): Vì sao diện tích quy hoạch chi tiết lớn hơn diện tích quy hoạch chung?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi Báo PLVN có bài phản ánh về dự án khu đô thị mới (KĐTM) Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), người dân địa phương tiếp tục có phản ánh về việc quy hoạch chi tiết của dự án tăng diện tích so với quy hoạch chung.
Đại diện các hộ dân phản ánh về sự việc.
Đại diện các hộ dân phản ánh về sự việc.

Trước đó, thông tin đến Báo PLVN, đại diện UBND huyện Hữu Lũng cho biết, tại Quyết định 271/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn (Quyết định 271) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KĐTM Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500. Việc lập quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hóa một phần diện tích đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt tại Quyết định 20/QĐ-UBND ngày 7/1/2008 của UBND tỉnh. Do đó, việc lập quy hoạch theo Quyết định 271 phải phù hợp với Quyết định 20.

Theo Quyết định 20, ranh giới lập quy hoạch: Phía Bắc, đến điểm giao QL1A cũ tại xã Đông Tân; phía Nam đến điểm giao QL1A cũ tại xã Sơn Hà; phía Tây đến hết khu Na Đâu theo đường 242 đến Cầu 10; phía Đông mở rộng về phía QL1A mới, gồm một phần các xã Minh Sơn, Đồng Tân, Sơn Hà, theo đường 242 đến cầu Na Hoa.

Về phân khu chức năng và bố cục kiến trúc đô thị: Các khu dân cư, với diện tích đất ở đợt đầu 115ha, đất ở dài hạn 171ha, gồm khu dân cư hiện trạng, khu dân cư mới, thành lập các điểm du lịch.

Trong khi đó, theo Quyết định 271 phê duyệt quy hoạch 1/500 với dự án, diện tích lập quy hoạch 52,3ha với ranh giới phía Bắc, phía Tây giáp QL1A, phía Đông giáp sông Trung, phía Nam giáp tỉnh lộ 242.

Theo một số người dân, vị trí đất mà Quyết định 271 quy hoạch chi tiết, thì theo Quyết định 20 là đất công nghiệp, không phải đất xây dựng KĐTM Hữu Lũng.

Cũng theo tài liệu, dự án này còn được điều chỉnh bởi Quyết định 2410/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hữu Lũng đến 2020.

Quyết định 2410 đã điều chỉnh toàn bộ diện tích 50,64ha đất công nghiệp (theo Quyết định 20) thành đất KĐTM (sau này có Quyết định 271); phía Bắc, Tây Bắc, phía Tây giáp QL1A; phía Đông Bắc, Đông và phía Đông Nam giáp sông Trung; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng dọc theo tỉnh lộ 242.

Ông Nguyễn Văn Binh (người dân địa phương) cho rằng: “Việc quy hoạch đất KĐTM chỉ được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định 2410, theo đó 50,64ha đất công nghiệp được chuyển thành đất khu dân cư. Trong khi đó, Quyết định 271 lập quy hoạch tới 52,3ha”.

Giải thích cho việc chênh lệch diện tích từ 50,64ha tại Quyết định 2410 lên 52,3ha tại Quyết định 271, ông Nguyễn Duy Đông (Phó Giám đốc Sở Xây dựng) trong buổi đối thoại với công dân ngày 19/11/2022, cho biết: Do phía Tây, đường ranh giới quy hoạch dịch về phía QL1A so với ranh giới điều chỉnh cục bộ khoảng 10m; phía Nam, phía Tây điều chỉnh đường ranh giới về phía tỉnh lộ 242 khoảng 4m so với ranh giới điều chỉnh cục bộ…

Tại buổi tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo tỉnh ngày 13/10/2023, ông Đông cũng cho biết: “Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết có tỷ lệ khác nhau, do quy hoạch chi tiết được đo đạc chính xác hơn so với quy hoạch chung”.

Tuy nhiên, giải thích trên vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục các hộ dân. Một ý kiến cho rằng: “Theo cách giải thích trên, dự án sẽ được dịch chuyển về phía QL1A và tỉnh lộ 242. Vậy nếu mở rộng QL1A và tỉnh lộ 242, liệu có còn đất? Dự án thay đổi diện tích, khác mốc giới, thì có phải điều chỉnh quy hoạch hay không?”.

Đọc thêm