Tín hiệu vui về thi hành án trong bối cảnh dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Trong bối cảnh cả nước vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa xây dựng các biện pháp tổ chức thi hành án phù hợp để đảm bảo phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác THADS của tỉnh Quảng Nam đã có nhiều khởi sắc.

Tín hiệu vui về thi hành án trong bối cảnh dịch bệnh

Cụ thể, trong 11 tháng công tác năm 2021 (từ ngày 1/10/2020 đến ngày 31/8/2021), các cơ quan THADS Quảng Nam đã thi hành xong 5.991 việc trong số có điều kiện, đạt tỉ lệ 77,98% (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020, thiếu 4,5% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao). Về tiền, trong số có điều kiện đã thi hành xong l1.025.115.980.000 đồng, đạt tỉ lệ 78,36% (tăng 44,5% so với cùng kỳ năm 2020, vượt 38,3% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao).

Các cơ quan THADS trên địa bàn đã chú trọng thực hiện việc theo dõi, báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án hành chính với Tổng cục THADS, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS các cấp về những vụ việc khó khăn, vướng mắc. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính đối với các đơn vị trực thuộc chưa thi hành xong Bản án khi đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án. Tính đến nay, số vụ việc còn phải thực hiện theo dõi là 12 việc.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được lãnh đạo Cục THADS thường xuyên quan tâm và xác định có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành cũng như chỉ tiêu ngành cấp trên giao. Lãnh đạo Cục THADS đã tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ đầu năm; trong đó, chủ động giải quyết số đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác THADS. Cụ thể, đối với việc thi hành các bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng mặc dù đã có nhiều khởi sắc tuy nhiên kết quả thi hành chưa cao, nhiều vụ việc chưa được xử lý dứt điểm; các vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án tham nhũng, kinh tế trong những tháng đầu năm chưa có chuyển biến tích cực.

Công tác quán triệt, triển khai Luật Tố tụng hành chính và các văn bản về thi hành án hành chính hiệu quả chưa cao. Một số cơ quan hành chính Nhà nước (người phải thi hành án) không thống nhất với nội dung bản án nên đã có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kháng nghị nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm dẫn đến việc tổ chức thi hành chậm.

Trong tháng cuối cùng của năm công tác, các cơ quan THADS Quảng Nam xác định cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa tổ chức thi hành án có hiệu quả.

Theo đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, tuân thủ chặt chẽ quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tổ chức thi hành án trong hệ thống THADS tỉnh, khắc phục những thiếu sót về chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc thi hành án phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn, các khoản nợ của các tổ chức tín dụng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Toàn ngành chủ động, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tốc độ thi hành án đối với vụ việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án tham nhũng, kinh tế.

Cùng với đó cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính theo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án và các văn bản có liên quan.

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, Thủ trưởng các đơn vị định kỳ trực tiếp tiếp công dân. Tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất các khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Ngoài ra cũng cần lưu ý không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS; chú trọng giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm, nhất là trong hoạt động kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Cùng chuyên mục
Giáo sư Hoàng Chương xúc động khi được Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2021.

Giáo sư Hoàng Chương: “Tôi mong muốn người dân thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông”

(PLVN) -Ở tuổi U90, Giáo sư Hoàng Chương không còn sức khỏe như trước, đi phải có người dìu, giọng dần đuối nhưng bù lại, ông vô cùng minh mẫn với trí nhớ tuyệt vời vượt tuổi tác. Khi nhắc tới văn hóa dân tộc cũng như dự án văn hóa giao thông, vị giáo sư cao niên hào hứng ngược về miền ký ức.

Đọc thêm