Toàn quân tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật

(PLO) -Theo đánh giá của Bộ Tổng Tham mưu, từ đầu năm 2018 đến nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giúp cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như những thuận lợi, khó khăn của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Biên đội tàu Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sát thực tế chiến đấu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động và yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục-đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; coi trọng huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị trong biên chế, làm chủ và khai thác tốt các loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật hiện đại mới được trang bị. Do đó, các cuộc diễn tập có bắn đạn thật của các đơn vị đều đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm