Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số II năm 2018

(PLO) - Chiều 14/12, tại Học viện Tư pháp, Cụm thi đua số II khối các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Tham dự Hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm.

Các đại biểu dự hội nghị Cụm thi đua số II

Các đại biểu dự hội nghị Cụm thi đua số II

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Chu Thị Hoa, đại diện cho Cụm thi đua số II nêu rõ: Năm 2018, công tác thi đua của Cụm đã đạt kết quả tốt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp và kế hoạch đề ra. Các hoạt động chung của Cụm như tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2018 cũng như các hoạt động thi đua đã được các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và trở thành hoạt động thường xuyên.

Với đặc thù của từng lĩnh vực công tác, các đơn vị trong Cụm thi đua số II đã phát động phong trào thi đua để có những đổi mới về nội dung và hình thức trong phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Công tác tuyên truyền phong trào thi đua tại các đơn vị được chú trọng, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Nội dung các phong trào thi đua gắn với chuyên môn, nghiệp vụ; các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng rõ ràng, thiết thực đã giúp cho công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ. Việc phát động các phong trào thi đua, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện liên tục, kịp thời và đúng theo hướng dẫn của Bộ đã tạo cơ sở pháp lý đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, phát huy hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, của Bộ, ngành Tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua của Cụm vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số hoạt động thi đua chung của Cụm chưa được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện kịp thời. Cụ thể là phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều ở các đơn vị trong Cụm; việc xét và đề nghị khen thưởng ở một số đơn vị còn chậm, dẫn đến việc tổng kết thi đua, khen thưởng của Cụm chậm so với Kế hoạch đã đề ra. Nội dung báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của một số đơn vị trong Cụm còn chưa thật sự gắn kết với các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt do Bộ Tư pháp phát động mà tập trung nhiều đến nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi, đề xuất, góp ý nhằm mục đích phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018 để năm 2019 tiếp tục đạt nhiều kết quả, thành tích tốt hơn. Theo đó, các đơn vị của Cụm sẽ tiếp tục hưởng ứng và triển khai thực hiện các phong trào thi đua của toàn ngành Tư pháp phát động, gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 và các phong trào thi đua do Cụm phát động.

Bên cạnh đó, Cụm sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt bằng nhiều hình thức khác nhau; tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá để đưa phong trào thi đua, khen thưởng tiếp tục đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả tích cực của các đơn vị trong Cụm, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị phải coi thi đua là một nhiệm vụ thường xuyên để tạo động lực đem lại hiệu quả tốt hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn. Theo đó, ông Tuấn bày tỏ mong muốn trong năm 2019, mỗi đơn vị cần tiếp tục xây dựng công tác thi đua với nhiệm vụ của từng đơn vị, đẩy mạnh các tấm gương điển hình tiên tiến, phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng các cá nhân, tập thể đặc biệt để tạo sức lan tỏa chung.

Hội nghị đã tiến hành bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua trong Cụm. Theo đó, 4 đơn vị được đề nghị xét tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp bao gồm: Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia. Trong đó, Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột được đề nghị xét tặng Cờ thi đua Chính phủ.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm