Tránh khen thưởng tràn lan

(PLVN) -Phát biểu tại Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm công tác 6 tháng cuối năm, do Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp tổ chức ngày 24/7, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh: khen thưởng phải theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, tránh khen thưởng tràn lan.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên.

Theo đó, các tổ chức thành viên trong Khối đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết Trung ương khóa XII. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minz

Cùng với đó, công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ; kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất trong lao động sản xuất, dũng cảm bảo vệ người, tài sản trong thiên tai.... Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Tránh khen thưởng tràn lan ảnh 1
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp trong triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, thông qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã không tự diễn biến, tự chuyển hóa, không có hiện tượng tiêu cực, lãng phí và chấp hành nghiêm chế độ, tài chính theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2019, việc lãnh đạo chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm sâu sát; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế và chưa có sức lan tỏa; việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo tuy có cải thiện nhưng chưa thực sự tạo được hiệu ứng sâu rộng…

Để hoàn thành thắng lợi các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, từ đó, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.  “Các phong trào thi đua phải tạo sức lan tỏa và tạo động lực cho mỗi đoàn viên, hội viên cùng hăng hái lao động, sáng tạo, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Tránh khen thưởng tràn lan ảnh 2
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý mỗi đơn vị trong Khối cần nâng cao chất lượng các chương trình giám sát, phản biện xã hội. Chủ động bám sát và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để năm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời tập hợp, phản ánh và báo cáo với Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh đến vai trò đổi mới trong hoạt động thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, khen thưởng phải theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng và phải kịp thời, chính xác, có tính giáo dục, nêu gương; chú trọng tới công tác phát hiện, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến; Tập trung hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và tránh khen thưởng tràn lan. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm