Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ngân sách năm 2020

(PLVN) -Ngày 23/7, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi làm việc với các đơn vị về công tác lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ngân sách năm 2020

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Kế hoạch – Tài chính đã báo cáo về kết quả thu, chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019 đồng thời cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong công tác này như: kinh phí chi thường xuyên giảm do chính sách tinh giản biên chế, khó khăn trong việc cân đối kinh phí phát sinh trong năm, thẩm định dự toán tài chính của một số đơn vị còn chậm, một số dự án trong hạng mục chi đầu tư phát triển còn chưa đảm bảo tiến độ… 

Đồng thời lãnh đạo Cục cũng nêu lên các nguyên tắc trong việc lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó cần đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các luật Bộ Tư pháp được giao chủ trì soạn thảo, các chương trình, đề án được Chính phủ giao thực hiện… 

Sau khi lắng nghe các đơn vị thuộc Bộ trao đổi và cơ bản đồng tình với báo cáo, Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu cần đặc biệt quan tâm tới kinh phí để triển khai các đề án, chương trình được Chính phủ giao; đầu tư kinh phí để chỉnh trang cơ sở vật chất cho cơ quan Bộ; giải ngân các công trình, dự án đúng tiến độ; các đơn vị tiếp tục chủ động rà soát các nhiệm vụ và làm việc với Cục Kế hoạch – Tài chính để đảm bảo cân đối nguồn kinh phí. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm