Bộ Ngoại giao phải là người dũng cảm chống trì trệ

(PLO) - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm Bộ Ngoại giao và chỉ đạo công tác đối ngoại 2018 sáng 26/2.

Phát biểu trước các cán bộ, chuyên viên Bộ Ngoại giao, Thủ tướng nhìn nhận thành tựu chung của đất nước có đóng góp to lớn, nhiều mặt của Bộ Ngoại giao. Trong hoạt động đối ngoại năm 2017, chúng ta đã tăng cường quan hệ với hầu hết các đối tác chủ chốt. Nội dung các hoạt động đối ngoại đều rất thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững. Thông qua các biện pháp vừa hợp tác, vừa đấu tranh, chúng ta đã kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước.

Thủ tướng cũng bày tỏ đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã thực hiện tốt công tác quan tâm chăm lo đồng bào ta ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, hướng về xây dựng quê hương đất nước. Ông cho rằng Bộ Ngoại giao đã có nhiều báo cáo, đề xuất tốt, khoa học trong định hướng chiến lược phát triển đất nước, giữ vững độc lập, tự chủ. “Uy tín Việt Nam có được cũng do có sự đóng góp của cán bộ Bộ Ngoại giao”, Thủ tướng khẳng định.

Bên cạnh những thành tích lớn, Thủ tướng cũng đã chỉ ra những bất cập, hạn chế để Bộ Ngoại giao rút kinh nghiệm, khắc phục như cần chú trọng hơn nữa, tranh thủ hiệu quả các cam kết trong các Hiệp định tự do thương mại đã ký để phát triển thị trường; công tác nghiên cứu, tham mưu dự báo cần kịp thời, nhạy bén, khẩn trương hơn nữa trong bối cảnh quốc tế đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp.

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao cần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, nâng cao tiềm lực quốc gia; thực hiện tốt chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế... Kiên trì thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu. 

Nhận định nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế là một trọng tâm, Thủ tướng đề nghị những nội dung về ngoại giao kinh tế cần được cụ thể hóa hơn để dễ vận dụng hơn, nhất là năm nay chúng ta có nhiều hiệp định thương mại được ký kết. Nhấn mạnh để thành công thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là con người, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao quan tâm xây dựng lớp cán bộ ngoại giao “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh, trí tuệ, không chỉ làm tốt ngoại giao chính trị mà cả ngoại giao kinh tế, là những sứ giả văn hóa, làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bảo hộ các quyền, lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam ở ngoài nước. 

Nêu rõ những cản trở, trì trệ luôn có ở một đất nước, một tổ chức, một cơ quan nên phải có những người dũng cảm để chống trì trệ, chống vô tổ chức, chống xuống cấp của tổ chức, cơ quan, từ đó xây dựng đất nước, Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao phải là người dũng cảm đó. “Các đồng chí cần đưa ra các sáng kiến mới, những ý tưởng mới để chống trì trệ, cản trở sự phát triển đất nước. Đây là nhiệm vụ nặng nề mà tôi mong các đồng chí cố gắng”, Thủ tướng nói.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Xem xét, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

Xem xét, xử lý một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương

(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo, có căn cứ, cơ sở để có quyết định chính thức về việc xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.
Đọc thêm