Các Bộ, ngành sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật

(PLO) - Được chính thức tổ chức rộng khắp trên cả nước lần đầu tiên vào năm nay, Ngày Pháp luật năm 2013 thu hút sự quan tâm đặc biệt của các Bộ, ngành Trung ương.

Các Bộ, ngành sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật

Triển khai Ngày Pháp luật trong toàn lực lượng Công an nhân dân
Để Ngày Pháp luật năm 2013 đem lại hiệu quả thiết thực, Bộ Công an đã có Công văn gửi các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong Công an nhân dân (CAND).
Với chủ đề “Lực lượng CAND xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nội dung Ngày Pháp luật hướng đến là phổ biến, quán triệt về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật được Quốc hội xem xét....
Đưa “không khí pháp luật” vào trường học
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 trong ngành Giáo dục - Đào tạo nhấn mạnh: “Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định của Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục”.
 Băng rôn, khẩu hiệu Ngày Pháp luật trên đường phố Hà Nội.
Đồng thời nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên, đưa “không khí pháp luật” vào từng giảng đường, lớp học và các hoạt động chính khóa cũng như ngoại khóa ở các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.
Gắn thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 với tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
Tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Trương Tấn Viên đã ký Văn bản số 11217/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết: Để Ngày Pháp luật năm 2013 đi vào thực chất, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước đó cũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc ngành, từ cấp cơ sở như các Đội Thanh tra đường bộ, Hạt Quản lý đường bộ, Trạm thu phí, Trạm kiểm tra tải trọng xe… thực hiện hoạt động tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật, với khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 qua hệ thống áp phích, pano, băng rôn, cờ tại trụ sở các đơn vị…
Riêng trong ngày 9/11, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền qua các trang mạng, viết bài, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật năm 2013 và các nội dung khác liên quan.
Chấp hành pháp luật - nét đẹp văn hóa của mỗi người dân
Hưởng ứng Ngày Pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ treo khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị. Khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là “Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”.
Đại tá Hàn Mạnh Thắng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng:  
Ngày Pháp luật là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong
toàn quân

 
"Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ quan chức năng trong Quân đội triển khai thực hiện toàn diện và đồng bộ Ngày Pháp luật trong Quân đội. Cụ thể, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị đã ban hành Hướng dẫn số 2415/HD-TH về thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, Ngày Pháp luật là một đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật; đồng thời cổ vũ, khuyến khích mọi người nêu cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 H.Thư (ghi)
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm