Chính thức thực hiện chế định Thừa phát lại

(PLO) - Ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát, sáng nay (26/11) QH đã ban hành Nghị quyết chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 1/1/2016. 

Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII

Kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII

QH giao Chính phủ căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi hành nghề theo quy định hiện hành, có sự sửa đổi, bổ sung cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Thừa phát lại và chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại.
Các tổ chức Thừa phát lại được thành lập theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH12 của Quốc hội tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại.
Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Nghị quyết này và chuẩn bị dự án Luật Thừa phát lại, báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIVTrước đó, tại các phiên thảo luận về vấn đề thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, nhiều ý kiến tán thành với Báo cáo của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban tư pháp về kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, đồng thời đề nghị Quốc hội cho chấm dứt thí điểm, cho phép Thừa phát lại chính thức hoạt động trong phạm vi cả nước.
Theo quan điểm của UBTVQH, việc thí điểm chế định Thừa phát lại là nội dung quan trọng trong Chiến lược cải cách tư pháp. Mặc dù còn có những hạn chế, bất cập nhưng qua hai giai đoạn thí điểm, hoạt động Thừa phát lại đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và yêu cầu của Hiến pháp 2013.
UBTVQH cũng nhận định: Các tổ chức Thừa phát lại đã xác lập được vị trí nhất định trong đời sống xã hội, tạo lập một loại hình dịch vụ pháp lý mới để người dân và cơ quan Nhà nước lựa chọn. Với tính chất là một loại hình dịch vụ pháp lý được thí điểm, trong điều kiện thể chế chưa đầy đủ lại chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi cả về chủ quan lẫn khách quan, nên khó tránh khỏi những hạn chế, bất cập. 
“Tuy nhiên, kết quả thí điểm (kể cả mặt ưu điểm và các tồn tại, hạn chế)  đã cung cấp khá đầy đủ, toàn diện cơ sở thực tiễn để quyết định về vấn đề này. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép chấm dứt việc thí điểm và cho phép Thừa phát lại chính thức hoạt động trong phạm vi cả nước” – UBTVQH khẳng định.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm