Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sắp xếp lại còn 21 phòng

(PLVN) - Sáng 30/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 mở rộng. Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng cho biết, tính đến ngày 30/6/2019, Đảng ủy Khối đã sắp xếp lại còn 21 phòng (giảm 6 phòng).

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị.

Việc sắp xếp tổ chức chính quyền, tổ chức Đảng tương ứng theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW tại 38/64 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối đã giảm 26 chi bộ trực thuộc, 1 đảng bộ bộ phận, 7 chi bộ cơ sở, 21 đảng bộ cơ sở và 99 cấp ủy viên.

Những tháng còn lại trong năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ diện Trung ương quản lý; hoàn thành Đề án “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối”. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm