Không nắm được 'tư tưởng, tình cảm' của người dân là mất dân!

(PLO) - Báo Pháp luật Việt Nam ngày 2/8 có bài “Tổng Bí thư: Phải nắm được tư tưởng, tình cảm của nhân dân để kịp thời giải thích” đưa tin về buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo bài báo, Tổng Bí thư yêu cầu: “Công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức xây dựng cho được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân”.

Tổng Bí thư: "Phải nắm được tư tưởng, tình cảm của nhân dân để kịp thời giải thích”

Tổng Bí thư: "Phải nắm được tư tưởng, tình cảm của nhân dân để kịp thời giải thích”

Vâng, nắm được “tư tưởng, tình cảm” của dân đang là câu chuyện không hề nhỏ. Đây là việc lớn của cách mạng. Nhân dân có thông mới có “đồng thuận xã hội”. Tất nhiên, đây là nhiệm vụ nặng nề của khái niệm chúng ta nghe rất quen là “hệ thống chính trị” chứ không riêng của ngành Tuyên giáo, từ Trung ương đến địa phương.

Vấn đề là cơ chế nào để có thể “nắm được tư tưởng, tình cảm” của dân. Về Đảng, “hệ thống chính trị” có hẳn một ngành Dân vận, về tổ chức chính trị xã hội, có hẳn hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và theo Điều 9 Hiến pháp năm 2013, “hệ thống” ấy còn có 6 tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách chu cấp để tổ chức, vận động nhân dân. Các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thì nhiều, một lúc không thể đếm hết.

Đấy là chưa nói “hệ thống chính trị” ấy còn có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan gồm những đại biểu “là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội” – Điều 21 Luật Tổ chức Quốc hội (Luật số: 57/2014/QH13).

Để dân phản ánh được “tư tưởng, tình cảm” đã có một “hành lang pháp lý”, bao gồm: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Trưng cầu ý dân... Theo những luật này, người đứng đầu chính quyền (dù là chính quyền theo ngành hay lãnh thổ) đều có trách nhiệm tiếp dân. Đáng tiếc, “tư tưởng, tình cảm” của dân chúng ta vẫn không nắm được.

Còn nhớ, cuối năm 2017, tại Hội nghị giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VI (khóa XII), Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh tới các cơ quan Đảng, Nhà nước về những vấn đề mà người dân quan tâm.

Bên cạnh đó cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân tộc, tôn giáo; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Thực tế, đây là việc mà MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trách nhiệm phải làm.

Đã đến lúc tư duy, tổ chức bộ máy, phương pháp vận hành cần phải thay đổi. Đặc biệt là những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển mạnh của kỹ thuật và mạng internet đang ngày càng tạo “sức ép” lên “hệ thống” có trách nhiệm và nghĩa vụ nắm “tư tưởng, tình cảm” của dân. Quy luật tất yếu là không nắm được “tư tưởng, tình cảm” của người dân là mất dân, mất người dân là mất tất cả!.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Cả nước sẽ có thêm 3 thành phố trực thuộc Trung ương

Cả nước sẽ có thêm 3 thành phố trực thuộc Trung ương

(PLVN) - Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 24/2/2021, phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030, cả nước sẽ có thêm 3 tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế và Khánh Hòa. Ngoài ra, các huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng của Hà Nội dự kiến thành lập quận.
Đọc thêm