Không nên lấy qui hoạch làm cơ sở thu hồi đất

(PLO) - Các nội dung chính của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được các ĐBQH đưa ra phân tích, thảo luận và đề xuất hoàn thiện khi thảo luận về dự thảo này từ sáng nay cùng với việc bày tỏ sự nhất trí cao về việc không đổi tên nước và qui định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tán thành qui định về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốcĐB Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) vẫn băn khoăn khi vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong dự thảo “không được rõ ràng, mới được qui định chung chung là “thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình” là không có ý nghĩa”. Theo ĐB Lộc, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này cần được khẳng định rõ ràng trong dự thảo sửa đổi để tạo sức mạnh đoàn kết cho toàn xã hội. 
 Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Vũ Tiến Lộc phát biểu ý kiến.
Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Bày tỏ những quan tâm liên quan đến những qui định về tổ chức chính quyền địa phương và cho rằng, chính quyền ở đô thị và nông thôn không phân định về tổ chức mà chỉ khác thẩm quyền, nhiệm vụ cụ thể (của cơ quan quản lý nhà nước) để phù hợp với đặc trưng của đô thị và nông thôn, ĐB Phạm Đức Châu (Quảng Trị) đề nghị, khoản 1 điều 111 nên qui định “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính địa phương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thẩm quyền, nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”.
Cho rằng, thu hồi đất là vấn đề thời sự, cần thiết cho quá trình phát triển, tạo sự xung đột giữa người sử dụng đất và chủ dự án nên rất cần phải quan tâm đặc biệt, ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) kiến nghị giao cho Quốc hội, HĐND cấp tỉnh quyết định tính cần thiết của việc thu hồi đất để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, “không nên gắn tính pháp lý cho qui hoạch sử dụng đất để lấy qui hoạch làm cơ sở thu hồi đất đai vì như vậy là không ổn, dễ dấn đến khiếu kiện. Qui hoạch chỉ là cơ sở để định hướng phát triển sử dụng đất đai”…
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam

Tăng cường quản lý các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam

(PLVN) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh nêu trên theo quy định, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam.
Đọc thêm