Nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ của Thủ tướng

Chiều 24/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định, thừa ủy quyền Thủ tướng trình bày.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại phiên họp cho ý kiến về dự thảo Báo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá về báo cáo của Chính phủ, các thành viên của UBTVQH cho rằng, đây là báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch 5 năm 

Theo dự thảo Báo cáo, trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch 5 năm 2011-2015, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu không đạt, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng GDP nhưng chỉ tiêu này năm 2014 và 2015 đã có chuyển biến tích cực, vượt kế hoạch đề ra.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, giảm mặt bằng lãi suất, bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế gắn với xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo… 

Trong hoạt động, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, tuân thủ các quy định của pháp luật; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân. 

Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định của pháp luật, lãnh đạo có hiệu lực, hiệu quả công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Các thành viên Chính phủ tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ. 

Thay đổi lớn trong điều hành, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính

“Chính phủ đã có sự thay đổi lớn trong điều hành với việc ra đời Nghị quyết 11/2011/NQ-CP. Khi đã chọn đúng hướng đi thì đã nhận được sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân, chuyên gia nhà khoa học thống nhất cao. Tôi coi Nghị quyết 11 rất trí tuệ”, ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đánh giá.

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai nhận định, lĩnh vực quản lý xã hội của Chính phủ có nhiều dấu ấn, để tiến tới các chính sách xã hội tốt hơn.

Cụ thể là: “Định hình một bước trong xây dựng thị trường lao động qua sửa đổi Bộ luật Lao động tạo chuyển biến rõ nét của cung-cầu lao động. Quan hệ lao động tiến bộ hơn. Đi được một bước dài về bảo hiểm thất nghiệp để giải quyết rủi ro cho người lao động. Thực hiện xây dựng tiền lương tối thiểu vùng, coi sức lao động là giá cả thị trường”, bà Trương Thị Mai khẳng định.

Vẫn theo bà Trương Thị Mai, một trong những điểm nổi bật là Chính phủ đã luôn theo đuổi và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội. Giảm nghèo trong năm 2015 có bước chuyển hoàn toàn, chuẩn nghèo theo phương pháp đa chiều, chứ không chỉ trên sự đánh giá về thu nhập.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước ghi nhận sự quyết liệt của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính. Báo cáo cho biết, từ năm 2011 đến nay đã đơn giản hóa 4.471/4.723 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 94,7%). “Chính phủ gần dân hơn, giải quyết được các yêu cầu đặt ra nhanh nhạy với hiệu quả và hiệu lực rõ ràng. Thông tin của Chính phủ ngày càng đầy đủ, toàn diện đến với công chúng. Người ta tin vào thông tin của Chính phủ”, ông Ksor Phước khẳng định.

Làm rõ những tồn tại cần tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ tới 

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016) đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, cũng như các nhiệm vụ, quyền hạn của mình để bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế…. 

Sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã góp phần quan trọng tạo nên bước phát triển đáng ghi nhận trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước. 

Một số ý kiến đề nghị Báo cáo cần bổ sung nêu bật được kết quả tổ chức thực hiện những chủ trương lớn về tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức và hoạt động của Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội; vấn đề thực hiện chủ trương bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; việc thực hiện tách quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh; việc tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ và đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả. 

Đánh giá cao kết quả công tác 5 năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước kiến nghị Báo cáo cần đề cập thêm đến những tồn tại, thách thức từ các nhiệm kỳ trước để lại và công tác khắc phục những yếu kém tồn tại đó. 

Ngoài ra, Báo cáo cũng cần thống kê những nội dung mà Quốc hội đã tiến hành chất vấn Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ và kết quả giải quyết, xử lý các chất vấn đó như thế nào. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng gợi ý Báo cáo cần đề cập đến những vấn đề còn tồn tại, cần tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ tới...

Các thành viên UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó, tập trung làm rõ một số vấn đề về thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục ô nhiễm môi trường; nhiệm vụ xây dựng và phát triển doanh nghiệp tư nhân; phát triển sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư; việc phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Chiến lược biển Việt Nam; cải cách bộ máy hành chính, tiền lương hay vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong xây dựng chính quyền địa phương,...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm