Quốc bảo và khoan sức dân

(PLO) -"...Chỉ có sự đồng lòng, nhất trí của toàn dân, khối đại đoàn kết dân tộc mới là sức mạnh vô địch để chúng ta vượt qua mọi sóng to, gió lớn của thời cuộc."

Quốc bảo và khoan sức dân

Thông điệp đầu năm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Thời gian tới, có thời cơ thuận lợi lớn, nhưng khó khăn thách thức cũng vô cùng gay gắt. Vẫn có kẻ muốn kìm chân, cản phá làm ta suy yếu để dễ bề chi phối, có kẻ lăm le lấn đất, lấn biển, chiếm đảo của ta.
Chỉ có sự đồng lòng, nhất trí của toàn dân, khối đại đoàn kết dân tộc mới là sức mạnh vô địch để chúng ta vượt qua mọi sóng to, gió lớn của thời cuộc. Chúng ta không sợ bất cứ kẻ thù nào dù là hung bạo nhất, chỉ sợ mất lòng dân. Lòng dân, đó là Quốc bảo dựng nước và giữ nước Việt Nam.
Vấn đề lòng dân được nhắc đến trong lịch sử của dân tộc Việt Nam luôn luôn là sức mạnh, là chỗ dựavững chắc cho mọi cuộc chiến tranh chống xâm lược cũng như xây dựng đất nước.
Và, hôm nay, vị Chủ tịch nước lại nhấn mạnh và gọi là “Quốc bảo”- báu vật của quốc gia, cần được gìn giữ và nâng niu.Được lòng dân là được tất cả, mất lòng dân là mất hết.
Đó không chỉ là bài học lịch sử nhìn từ giai cấp thống trị mà các bậc tiền nhân từng cảnh báo: “Làm lật thuyền mới biết sức dân  mạnh như nước” mà còn là phương châm xử thế và hành động của cả hệ thống chính trị của chúng ta ngày nay.
Điều đáng mừng là phương châm “lấy dân làm gốc” đã dần dần hiện thực hóa từ chủ trương đến hành động cụ thể.
Đặc biệt, khi năm 2015 tới, một loạt những quy định pháp luật, chính sách đã có hiệu lực với mục đích rõ ràng là "khoan sức dân”, thể hiện ở những chính sách thuế, mở mang các điều kiện kinh doanh, tạo môi trường phát triển kinh tế,...
Năm 2014, Chính phủ có Nghị quyết 19NQ-CPvề cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và lập tức phát huy hiệu quả trong cuộc sống. Đã có đà và được bổ sung bằng các văn bản pháp luật thông thoáng, “mở cửa và cởi trói” cho doanh nghiệp, hy vọng năm nay sẽ là một năm khởi sắc cho nền kinh tế.
Khoan sức dân còn thể hiện ở các lĩnh vực khác như chú trọng vấn dề an sinh xã hội, tạo điều kiện cho một bộ phận nhân dân thoát nghèo và ngay những chính sách cụ thể để giảm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp.
Quốc bảo lòng dân phải được giữ gìn bởi những phương pháp quản lý xã hội, thái độ với những hành vi xâm lấn đất nước và trong từng động thái ứng xử với người dân.
Quan hệ giữa chính quyền và người dân cũng cần có những thay đổi mạnh mẽ đế lấy được niềm tin yêu của người dân.
Khoan sức dân cũng là một cách giữ gìn quốc bảo!
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm