Thủ tướng ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL

(PLVN) - Thủ tướng vừa ký Quyết định số 209/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Thủ tướng ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL

Kế hoạch được Thủ tướng ban hành để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính toàn diện và hệ thống việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc rà soát VBQPPL theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ.

Trong số các mục tiêu của kế hoạch có việc kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật.  

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ lập kế hoạch chi tiết, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực thuộc thẩm quyền; xác định cụ thể thời gian, tiến độ hoàn thành công việc; chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp; tham vấn rộng rãi và thực chất đối tượng điều chỉnh của pháp luật nhất là về các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá trình rà soát.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát VBQPPL. Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện báo cáo và gửi về Bộ Tư pháp trong tháng 6/2020. Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 7/2020. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử có điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử có điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng

(PLVN) - Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại cuộc họp của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia chiều nay (19/1) để triển khai các công việc có liên quan chuẩn bị phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đọc thêm