Hà Nội tập trung rà soát văn bản pháp luật

(PLVN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn TP năm 2020. 

Hà Nội tập trung rà soát văn bản pháp luật

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra VBQPPL hàng năm; sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra văn bản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền các VBQPPL, văn bản có chứa quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên đối với toàn bộ các VBQPPL do HĐND và UBND các cấp ban hành trong năm 2020.  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm