Tủ lạnh phải dán nhãn năng lượng mới

(PLO) - Theo Bộ Công Thương, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông sau ngày 1/7/2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông đã dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ, nay cũng phải đăng ký và dán nhãn năng lượng lại theo thông số hiệu suất năng lượng mới. Từ thời điểm ngày 1/7/2018, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh, tủ kết đông lạnh sẽ phải căn cứ Phiếu thử nghiệm đánh giá theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016, các Phiếu thử nghiệm đánh giá theo tiêu chuẩn cũ được coi là không hợp lệ.

Đối với các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông đã được dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ, doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, nhập khẩu sau ngày 1/7/2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm