Tư pháp Đà Nẵng: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2021 được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Thành ủy, UBND thành phố, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã cố gắng, nỗ lực khắc phục những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, để vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt công tác tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác.

Đ/c Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (đứng) chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Hội đồng.

Đ/c Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (đứng) chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Hội đồng.

Trong năm, Sở đã tiến hành thẩm định 51 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 08 đề nghị xây dựng Nghị quyết; tham gia góp ý hơn 1.150 lượt dự thảo văn bản của Trung ương và của thành phố.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong năm 2021 về cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; tuân thủ quy trình, thủ tục luật định về lấy ý kiến của các ngành, địa phương liên quan và thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành.

Các dự thảo văn bản do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố soạn thảo từ đầu năm 2021 đến nay đều được Sở Tư pháp tiến hành góp ý, thẩm định kịp thời (đạt tỷ lệ 100%) nhằm phát hiện những quy định bất hợp lý, mâu thuẫn, chồng chéo, những quy định không phù hợp với văn bản cấp trên hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Tư pháp Đà Nẵng: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 của Sở Tư pháp Đà Nẵng.

Cũng trong năm 2021, HĐND và UBND thành phố đã ban hành 48 văn bản quy phạm pháp luật (12 Nghị quyết và 36 Quyết định); Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 36 văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành; qua kiểm tra, chưa phát hiện văn bản sai về nội dung, thẩm quyền, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan phát huy vai trò tham mưu cho UBND thành phố trong việc xây dựng chính sách để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để triển khai ngày càng hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương.

Công tác xử lý vi phạm hành chính cũng được Sở tham mưu kịp thời, đặc biệt trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố thành lập Tổ Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng; ban hành 11 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 cho địa phương góp phần hạn chế các hành vi vi phạm hành chính về phòng, chống dịch; biên soạn và phát hành 900.000 tờ gấp xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức 01 buổi tọa đàm, 01 buổi phỏng vấn về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch; xây dựng chuyên mục “phòng, chống dịch” và thường xuyên đăng bản tin, cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành mới trong phòng, chống dịch trên Trang Thông tin điện tử của Sở để tuyên truyền rộng rãi đến công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Tư pháp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở…; tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 30 tổ chức thuộc quản lý của Sở Tư pháp (22 tổ chức hành nghề công chứng, 05 tổ chức hành nghề luật sư, 01 tổ chức đấu giá tài sản, 02 tổ chức thừa phát lại); tham gia các cuộc họp và góp ýđối với các chủ trương, chính sách của thành phố về triển khai các phương án, biện pháp phòng, chống dịch với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Tư pháp Đà Nẵng: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 ảnh 2Bà Võ Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2021.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Sở chú trọng, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử, trong năm 2021, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về pháp luật bầu cử, Sở đã tham mưu UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”; biên soạn, phát hành 04 loại tờ gấp dưới hình thức hỏi - đáp các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng 200.000 bản; biên soạn, phát hành 02 cuốn Sổ tay tìm hiểu các quy định chung về Quốc hội và HĐND, các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND với số lượng 8.000 cuốn; xây dựng, phát hành Bản tin tư pháp số 48 chuyên đề Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng 3.500 bản. Tất cả các tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử nêu trên được cấp phát đến các chi bộ, tổ dân phố, thôn, bản và tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Năm 2021, công tác bổ trợ tư pháptiếp tục được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực như: công chứng, đấu giá, luật sư, thừa phát lại, giám định tư pháp,…, trong đó đã tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, quy trình, thang điểm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và đấu giá tài sản công khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thực hiện rà soát Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND thành phố, trên cơ sở đó, đã tham mưu UBND thành phốban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 về bãi bỏ khoản 7 Điều 7 và Điều 27 Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố. Trong năm 2021, Sở cũng đã tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm.

Tư pháp Đà Nẵng: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 ảnh 3Đồng chí Châu Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND thành phố về tình hình thực hiện công tác tư pháp năm 2021.

Ngoài ra, công tác hành chính tư pháp, lý lịch tư pháp cũng được Sở quan tâm, chú trọng, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành liên quan (Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố) ký kết Quy chế số 93/QCLN-STP-TANDCC-VKSNDCC - TANDTP - VKSNDTP - CATP -CTHADSTP ngày 05/5/2021 về việc phối hợp quản lý, sử dụng Phần mềm trao đổi, tra cứu thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,qua đó, việc phối hợp với các ngành có liên quan được thực hiện chủ động, đồng bộ, trách nhiệm và hiệu quả cao hơn, thông tin từ các đơn vị liên quan được nhanh chóng và kịp thời hơn. Bên cạnh đó,Sở Tư pháp cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 175/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND thành phố quy định về mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện công tác trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng ký khai tử tại gia đình công dân.

Ngoài khối lượng lớn những nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, Sở Tư pháp còn hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được UBND thành phố giao thêm như:Phối hợp rà soát tính pháp lý của các dự án lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;tham mưu UBND thành phố trong việc giải quyết các vụ khiếu kiện hành chính; các vụ thi hành án lớn trên địa bàn thành phố, thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Kết luận của Thanh tra Chính phủ như Kết luận số 2852/KL-TTCP, Kết luận số 1202/KL-TTCP, Kết luận số 269/KL-TTCP…;tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến cải cách tư pháp; phối hợp xây dựng Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực; tham mưu thực hiện hợp phần “Tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực”; tham mưu UBND thành phố nhiều nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2021, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Sở Tư pháp vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đúng và sớm tiến độ, đặc biệt, Sở Tư pháp đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng biểu dương về kết quả, tiến độ thực hiện những nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND thành phố giao.Bên cạnh đó,công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tư pháp cũng được xếp loại rất tốt, đứng thứ 04/21 sở, ngành trên địa bàn.

Có thể nói, năm 2021, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắccác nhiệm vụ công tác. Thành tích đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở với các sở, ban, ngành thành phố; phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, năng động; luôn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho từng công chức, viên chức và người lao động phát huy khả năng chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của ngành Tư pháp và sự phát triển của thành phố.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm