Tư pháp Đắk Nông: Nhiều chuyển biến rõ nét

(PLVN) - Ngày 6/4, tiếp tục chương trình công tác, Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã làm việc với Sở Tư pháp Đắk Nông.
Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Đắk Nông
Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Đắk Nông

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo với Đoàn Công tác Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư Pháp Đắk Nông Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Năm 2022 và quý I/2023, công tác tư pháp trên địa bàn Đắk Nông tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Ngành Tư pháp Đắk Nông tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch, có đóng góp quan trọng, thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác tư pháp ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, được lãnh đạo ở địa phương đánh giá cao. Ngoài việc hoàn thành công tác chuyên môn, công tác xây dựng đảng, đoàn thể luôn được chú trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Giám đốc Sở Tư Pháp Đắk Nông Nguyễn Trung Hiếu báo cáo

Giám đốc Sở Tư Pháp Đắk Nông Nguyễn Trung Hiếu báo cáo

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật, trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo về thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật; Công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ... Nhìn chung, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật được tỉnh Đắk Nông triển khai nghiêm túc, bài bản, bám sát nội dung và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2022, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 15 Nghị quyết QPPL và ban hành theo thẩm quyền 52 Quyết định QPPL, UBND cấp huyện đã ban hành 27 VBQPPL. Trong Qúy I/2023, UBND tỉnh đã ban hành theo thẩm quyền 09 Quyết định QPPL. Các văn bản sau khi ban hành được Sở Tư pháp kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Công tác thẩm định, góp ý VBQPPL: Trong năm 2022, các cơ quan tư pháp đã tổ chức thẩm định 115 dự thảo VBQPPL, trong đó, Sở Tư pháp thẩm định 85 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Tư pháp cấp huyện thẩm định 30 dự thảo VBQPPL; tổ chức góp ý đối với gần 300 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Trong quý I/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định 15 dự thảo văn bản QPPL; tổ chức góp ý 45 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp

Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp

Về kiểm tra VBQPPL: Năm 2022, Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 41 VBQPPL; UBND cấp huyện đã chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra đối với 27 VBQPPL. Tổ chức rà soát 351 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành còn hiệu lực đến tháng 03/2022. Trong đó, có 64 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế và 32 văn bản cần bãi bỏ.

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đạt được nhiều kết quả tốt: Cấp tỉnh, đã tổ chức được 592 Hội nghị tuyên truyền, PBGDPL với 58.165 lượt người tham dự, cấp phát 145.543 tài liệu tuyên truyền pháp luật. Tại cấp huyện, đã tổ chức 151 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 12.670 lượt người tham dự; cấp, phát miễn phí 41.000 bộ tài liệu, tờ rơi, tờ gấp cho các đối tượng tham dự. Cấp xã tổ chức được 474 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 29.418 lượt người tham dự; cấp, phát miễn phí 33.807 bộ tài liệu, tờ rơi, tờ gấp cho người tham dự...

Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ...

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp trên địa bàn từ những nguyên nhân khách quan và khách quan. Như biên chế bố trí cho ngành chưa tương xứng với khối lượng công việc, kinh phí hoạt động tư pháp cơ sở, phổ biến, giáo dục, hòa giải cơ sở chưa được quan tâm đúng mức...

Tiếp tục tham mưu, tư vấn giải quyết khó khăn cho tỉnh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian quan của Ngành Tư pháp Đắk Nông. Hoạt động tư pháp đã có nhiều sự chuyển biến rõ nét, bám sát các vấn đề pháp lý thực tiễn tại địa phương, tham mưu cho tỉnh rất kịp thời và trách nhiệm.

Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị Sở Tư pháp Đắk Nông quan tâm, lưu ý một số vấn đề sau: Về hoàn thiện thể chế pháp luật, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn cho tỉnh giải quyết khó khăn trong hoạt động quản lý Nhà nước. Từ đó, đưa ra các giải pháp xử lý, hoàn thiện.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư

Ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp

Ông Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp

Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Thực hiện tốt công tác, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Trước những chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long cùng những đóng góp của Đoàn công tác, Giám đốc Sở Tư Pháp Đắk Nông Nguyễn Trung Hiếu xin tiếp thu, lắng nghe và nghiêm túc thực hiện để công tác tư pháp Đắk Nông ngày càng đạt hiệu quả cao./.

Đọc thêm