9 tháng, cấp hơn 5 ngàn Phiếu lý lịch tư pháp ở Quảng Ninh

(PLO) - Để triển khai công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) theo quy định của Luật LLTP, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường phối hợp với Trung tâm LLTP quốc gia, Công an tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Trại giam tỉnh trong việc cung cấp thông tin LLTP.

9 tháng, cấp hơn 5 ngàn Phiếu lý lịch tư pháp ở Quảng Ninh

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh đã cấp Phiếu LLTP cho 5.070 trường hợp (tăng 1.134 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017). Tiếp nhận 8.201 thông tin LLTP; cập nhật 8.876 thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu LLTP (gồm thông tin LLTP mới và thông tin LLTP tồn đọng); lập mới 2.85 hồ sơ LLTP. Cung cấp 2.037 thông tin LLTP cho Sở Tư pháp các tỉnh, TP trong cả nước. Rà soát, đối chiếu 6.681 thông tin LLTP với các cơ quan có liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trong quá trình tra cứu, xác minh thông tin LLTP đối với công dân có án tích tại các cơ quan TAND, VKSND, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Trại giam, UBND xã, phường, thị trấn…, có nhiều hồ sơ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã gửi văn bản xác minh nhiều lần nhưng không nhận được văn bản trả lời từ phía các cơ quan.

Những trường hợp này, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã chủ động liên hệ nhưng do biên chế cán bộ có hạn, số lượng hồ sơ lớn nên không thể liên hệ đến từng cơ quan được.

Về nội dung này, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh có đề xuất theo hướng, đối với mỗi hồ sơ, sau khi gửi xác minh và không nhận được kết quả trả lời, Sở Tư pháp sẽ gửi xác minh tiếp lần 2.

Nếu quá thời hạn quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP mà vẫn không nhận được văn bản trả lời thì được xem là không có thông tin án tích tại cơ quan đó và được xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 367/TTLLTPQG-HCTP ngày 27/7/2016 của Trung tâm LLTP quốc gia. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm