Bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo đại hội đảng các cấp của Đảng bộ Khối

(PLVN) - Ngày 13/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản phục vụ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng cho biết, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã nghiên cứu quán triệt các văn bản để triển khai kịp thời, đồng thời ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc… 

Nhằm giúp cho công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối được thống nhất, đồng bộ, Ban Thường vụ tổ chức Hội nghị này cho các Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các đồng chí Bí thư, Chánh Văn phòng Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối…

Nhấn mạnh nội dung Hội nghị rất quan trọng, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, trao đổi, thảo luận để làm rõ các chuyên đề, từ đó giúp cho công tác chỉ đạo đại hội đảng được thống nhất, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp. Đối với các báo cáo viên, theo ông Thắng, cần tập trung trình bày khái quát các nội dung cơ bản, các vấn đề cần quan tâm để bảo đảm thời gian Hội nghị.

 Bí thư Đảng ủy Khối Sơn Minh Thắng nhấn mạnh nội dung Hội nghị rất quan trọng

Trên cơ sở yêu cầu của Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trương Xuân Cừ đã quán triệt Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cục phó Cục Tài chính Đảng (Văn phòng Trung ương Đảng) Dương Xuân Sửu thì quán triệt Quy định số 3989-QĐ/VPTW về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phổ biến Kế hoạch số 161-KH/ĐUK về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam khẳng định, cần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Có như vậy mới tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

 Toàn cảnh Hội nghị triển khai

Theo đồng chí Nam, công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc…

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đinh Xuân Tùng đã hướng dẫn rà soát tiêu chuẩn chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hệ thống văn bản tham khảo phục vụ đại hội chi bộ. Đồng chí Tùng cũng giới thiệu các nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Đinh Xuân Tùng giới thiệu các nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK 

Trong đó, đồng chí Tùng nêu rõ một số yêu cầu, nội dung cụ thể về công tác nhân sự, nhất là tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên; số lượng, cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp…

Đặc biệt, về tổ chức thực hiện, Hướng dẫn 14 yêu cầu, trường hợp trong thảo luận nhân sự, nếu ý kiến của ban thường vụ cấp ủy khác với biểu quyết của cấp ủy thì ban thường vụ cấp ủy phải báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cấp trên có thẩm quyền; nếu cấp ủy cấp trên có thẩm quyền có ý kiến chỉ đạo khác với biểu quyết của cấp ủy thì triệu tập hội nghị ban chấp hành để thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền và hoàn chỉnh đề án nhân sự trình đại hội.

Cùng chuyên mục
Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư, kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi đầu tư, kinh doanh

(PLVN) - Ngày 24/11, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) - Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc – UNDP tại Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức “Hội thảo rà soát, hoàn thiện pháp luật về ưu đãi, hỗ trợ, tiếp cận các nguồn lực phục vụ đầu tư, kinh doanh”. 
Đọc thêm