Bình Dương quan tâm phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù

(PLVN) -UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, tủ sách pháp luật năm 2020. 

Theo đó, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, pháp lệnh, văn bản mới thuộc phạm vi quản lý; triển khai, tuyên truyền các Luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020; tăng cường tuyên truyền Luật An ninh mạng để người dân nâng cao ý thức trong việc đăng tải các thông tin lên mạng xã hội về virus Corona, Đại hội đảng các cấp…. 

Kế hoạch cũng phân chia việc tuyên truyền cho đối tượng chung và đối tượng đặc thù, tùy từng đối tượng mà có cách thức, nội dung tuyên truyền khác nhau cho phù hợp. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng xác định sẽ thực hiện tốt các Đề án, chương trình về PBGDPL; Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của Hội đồng PBGDPL; của đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai, thực hiện có hiệu quả "Ngày pháp luật" hàng tháng và Ngày pháp luật Việt Nam 9/11; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, nhân rộng các mô hình hay, sáng kiến mới… 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm