Kon Tum chú trọng đơn giản hóa thủ tục trong nhiều lĩnh vực “nóng”

(PLVN) -Để thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND nhằm cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Việc triển khai Kế hoạch này đã góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh chi phí thấp, ổn định, khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum chú trọng đơn giản hóa thủ tục trong nhiều lĩnh vực “nóng”

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng là các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, kịp thời chuyển tải các quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng như kịp thời công khai các nội dung đã sửa đổi, bổ sung và các quy định mới về điều kiện kinh doanh; các lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố Kon Tum đã tổ chức được 22 cuộc tuyên truyền với 1.731 lượt cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp tham dự; trên địa bàn huyện Đắk Hà đã tuyên truyền được 72 cuộc với 5.538 tham gia, phát trên hệ thống loa truyền thanh 46 lần. Sở Giao thông vận tải đã chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành qua các hình thức trực tiếp (điện thoại, văn bản, email…). Trong quý III vừa qua, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh chuyên đề “Quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp, áp dụng các thông lệ quốc tế vào lĩnh vực quản trị doanh nghiệp” và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019.

Tỉnh cũng quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61 và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61. Trong quý III, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động, số thủ tục hành chính của các sở, ngành thực hiện tại Trung tâm có 1.221 thủ tục hành chính trên tổng số hơn 1.461 thủ tục hành chính do sở, ngành thuộc UBND tỉnh quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kịp thời cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính; kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; trong đó chú trọng các thủ tục hành chính liên quan đến một số lĩnh vực “nóng” như hội nhập quốc tế, đầu tư, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, thuế, y tế, quản lý thị trường…

Mặc dù việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 đã được Bộ Tư pháp hướng dẫn và UBND tỉnh tích cực chỉ đạo triển khai nhưng Kon Tum thừa nhận năng lực, kinh nghiệm công tác của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Không những thế, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về những điểm mới trong các quy định pháp luật về các điều kiện đầu tư kinh doanh chưa được thường xuyên…, khiến việc nâng xếp hạng chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn.

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giảm chi phí tuân thủ pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Ông cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương ban hành các hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; quan tâm triển khai quy định việc cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm