Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) -Chiều 5/6, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (lần 2) giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cùng tham dự Hội nghị.

Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền nhấn mạnh đây là cuộc họp quan trọng về công tác nhân sự và quyết định một số nội dung quan trọng của Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp được tổ chức vào thời gian sắp tới. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền cũng đã báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã tổ chức lấy ý kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, các thành viên đã cho ý kiến góp ý vào các văn kiện và các nội dung khác trình Đại hội Công đoàn Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Bên cạnh việc xin ý kiến về Đề án nhân sự, Ban Thường vụ công đoàn cũng đưa ra một số vấn đề cần xin ý kiến như: Thời gian, địa điểm, chương trình và các Văn kiện trình Đại hội và các công tác chuẩn bị khác.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm