Nghệ An thi hành xong gần 13 ngàn việc

(PLVN) -Cục THADS Nghệ An cho biết, 11 tháng năm 2019 (tính từ 01/10/2018 - 31/8/2019); các cơ quan THADS đã thi hành xong 12.842 việc, đạt 78%.

Cục THADS Nghệ An cho biết, 11 tháng năm 2019 (tính từ 01/10/2018 - 31/8/2019); các cơ quan THADS đã thi hành xong 12.842 việc, đạt 78%, tăng 558 việc và giảm 6% so với cùng kỳ 2018; so với chỉ tiêu giao vượt 4,5%. Về tiền đã thi hành xong 302.793.743.000 đồng, đạt 32%, tăng 120.295.266.000 đồng so với cùng kỳ 2018.  Cục THADS tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân, các Trại giam, Trại tạm giam thu tiền của bị cáo và người thân tự nguyện nộp THA; xử lý các khoản tiền tồn đọng; phối hợp với Công an, Kho bạc, Sở Tài chính xử lý tài sản sung công và số tiền tạm thu của các vụ án; tổ chức tiêu hủy vật chứng; phối hợp với Tòa án và Viện kiểm sát trong công tác xét miễn, giảm THA.

Tháng cuối năm, Cục THADS cho biết sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục THADS trực thuộc tập trung cao cho hoạt động tổ chức THADS trong tháng cuối của năm thi đua, nhằmđảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019, trong đó chú trọng 2 chỉ tiêu cơ bản về việc, tiền. Đặc biệt, tập trung thi hành những vụ việc trọng điểm, phức tạp, vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng, việc có giá trị thi hành lớn, những địa bàn có lượng án nhiều, những vụ việc có khả năng thi hành đạt kết quả ngay trong năm 2019.Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh không để kéo dài, vượt cấp.Đồng thời, tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Phòng, Chi cục kết hợp thực hiện Phương án luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo các Kế hoạch đã ban hành.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm