Ninh Bình: Tập trung giải quyết án lớn, phức tạp

(PLVN) -Trong những tháng đầu năm 2021, các cơ quan THADS Ninh Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả thi hành án về việc đạt 45,54%, về tiền đạt 17,47%.

Ninh Bình: Tập trung giải quyết án lớn, phức tạp

Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cục THADS tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị đến các Chấp hành viên tỉnh và các Chi cục huyện, thành phố trong toàn tỉnh theo đó các đơn vị và Chấp hành viên đã nghiêm túc thực hiện những nội dung Chỉ thị, đã nhận thức đúng và đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn.

Cục đã tổ chức kiểm tra các hồ sơ thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng Ngân hàng về việc thu phí thi hành án đối với các Chi cục THADS huyện thành phố trong toàn tỉnh, kết thúc kiểm tra đã ban hành kết luận kiểm tra.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục luôn được Cục quan tâm, chỉ đạo nên việc quản lý, chỉ đạo điều hành và hướng dẫn nghiệp vụ đã đạt được kết quả tốt theo đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ. Trong tháng không phát sinh hồ sơ xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ từ Chi cục THADS các huyện, thành phố. Cục không có văn bản xin hướng dẫn nghiệp vụ gửi Tổng cục.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Cục THADS và các Chi cục THADS cấp huyện phân công công chức tiếp công dân hàng ngày, để hướng dẫn, giải thích kịp thời những vấn đề vướng mắc, chưa rõ trong hoạt động THADS; lãnh đạo Cục trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định.

Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành hữu quan trong công tác THADS được thực hiện tốt. Theo đó, đã phối hợp với các trại giam, trại tạm giam hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS trả tiền, giấy tờ cho người được THADS là phạm nhân theo đúng quy định Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án tại trại giam, trại tạm giam; phối hợp với cơ quan Công an, Tài chính và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp xử lý tiêu hủy vật chứng và bàn giao tài sản sung công theo quy định. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác THADS trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thi hành án xong về việc và tiền còn chưa cao, số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều. Một số vụ việc liên quan đến tài sản bảo lãnh của người thứ ba bảo đảm toàn bộ cho nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng nên khó kê biên, xử lý; nhiều vụ việc phải thi hành án có tài sản duy nhất là nhà và đất có nhiều người cùng sinh sống nên khó xử lý.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả THADS là do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp; ý thức chấp hành bản án, quyết định của người phải thi hành án chưa cao, chưa tự giác; một số trường hợp người phải thi hành án đang thi hành hình phạt tù nên không có tài sản, thu nhập để đảm bảo thi hành. Mặt khác, còn có Chấp hành viên còn chưa quyết liệt trong thi hành các vụ việc có điều kiện...

Trong những tháng tiếp theo, các cơ quan THADS Ninh Bình sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cao kết quả, tỉ lệ thi hành án, trong đó tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, án lớn, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; thực hiện nghiêm các quy định về kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản.

Thực hiện tốt công tác hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở đảm bảo đúng pháp luật, không để xảy ra việc khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.

Tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất cho cán bộ, công chức; tiếp tục duy trì, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị.  

Hoàn thành việc thẩm tra Kế hoạch công tác năm 2021 của các Phòng chuyên môn và các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc thuộc Cục, gắn với việc trực tiếp kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đầu năm 2021 tại các đơn vị. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các Chi cục THADS thực hiện phần mềm quản lý và điều hành văn bản; phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cùng chuyên mục
Quán triệt các văn bản liên quan đến công tác công an

Quán triệt các văn bản liên quan đến công tác công an

(PLVN) - Sáng 13/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11 có liên quan đến công tác công an. Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Đọc thêm