Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020).

Theo Quyết định, có 2 Tiểu ban được thành lập là Tiểu ban Nội dung và Tiểu ban Tổ chức. Trong đó, Tiểu ban Nội dung có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng tư liệu, xuất bản các ấn phẩm về ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Ngoài ra, Tiểu ban Nội dung còn có nhiệm vụ xây dựng nội dung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kế hoạch tổ chức các đoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động thi đua, khen thưởng; Đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho Bộ, ngành Tư pháp…

Tiểu ban Tổ chức có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Tiểu ban Tổ chức còn phải phối hợp với Tiểu ban Nội dung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được quy định cụ thể tại các Kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, Tiểu ban Tổ chức phải thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc; thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban chỉ đạo giao. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm