Thi hành án dân sự Bình Định vượt chỉ tiêu

(PLVN) -Mặc dù bị tác động rất lớn bởi dịch Covid-19 nhưng trong năm 2020, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Bình Định vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về việc, về tiền do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 25/12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021.

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh Bình Định, năm 2020, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, kết quả THADS về việc và về tiền năm 2020 đều vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Cụ thể, đã tổ chức thi hành án xong 7.027 việc trong số có điều kiện, đạt tỷ lệ 84,13%, vượt 3,63% so với chỉ tiêu; đã thi hành xong hơn 267 tỷ đồng trong số có điều kiện, đạt tỷ lệ 45,01%, vượt 7,01% so với chỉ tiêu.

Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định đảm bảo việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Đồng thời, đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định Nguyễn Xuân Hồng phát động phong trào thi đua yêu nước tại Hội nghị.

“Trong năm 2020, công tác phối hợp liên ngành trong THADS tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Các quy chế phối hợp liên ngành với các sở, ngành liên quan như: tòa án, kiểm sát, công an, ngân hàng, bảo hiểm xã hội… tiếp tục phát huy hiệu quả, qua đó tăng cường trách nhiệm giữa các ngành có liên quan trong công tác THADS, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác THADS”, ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định cho biết.

Bên cạnh các kết quả đạt được, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: nhiều vụ việc bán đấu giá không thành hoặc đã bán đấu giá thành nhưng chưa tổ chức giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá; kết quả thi hành các vụ việc có giá trị lớn, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn thấp.

Ngoài ra, các vụ án tham nhũng, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do việc truy tìm, kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thi hành án còn hạn chế; khi cơ quan THADS tổ chức thi hành, đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán nên giá trị tài sản bảo đảm rất nhỏ hoặc thậm chí không có tài sản để thi hành án…

 Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác THADS.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, Cục THADS tỉnh Bình Định đã đưa ra một giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Một là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành. Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp; hướng dẫn, giải đáp các vấn đề khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, tăng cường công tác phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban ngành có liên quan; phối hợp với trại giam, trại tạm giam để thi hành án đối với các đối tượng đang chấp hành hình phạt tù; phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và các cơ quan liên quan để xác minh tài sản, tài khoản của người phải thi hành án…

Ba là, tập trung chỉ đạo tổ chức phân loại án, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn và những vụ việc khó khăn, phức tạp kéo dài; giải quyết đúng quy định những vụ việc chưa có điều kiện thi hành; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể; tuân thủ chặt chẽ quy trình hướng dẫn nghiệp vụ.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra; tăng cường tự kiểm tra để kịp thời phát hiện những sai sót, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục THADS.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm