Chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô

(PLO) - Trong công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2017,  chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô  mà các đơn vị vẫn tổ chức thực hiện mua sắm xe ô tô theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô

Khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí

Công văn 2676/BTC-QLCS ngày 28/2/1017 do Thứ trường Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã quan triệt nguyên tắc: Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác.

Công văn nhắc lại việc mua sắm mới xe ô tô (bao gồm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ 4 điều kiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức; Sau khi rà soát, sắp xếp trong số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển; Bộ, ngành và địa phương có xe ô tô dôi dư theo kết quả rà soát, sắp xếp xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã  gửi báo cáo kết quả xử lý xe ô tô dôi dư về Bộ Tài chính theo quy định; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, sắp xếp lại xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại điểm b mục 2 Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Và Nguồn kinh phí mua xe đã được bố trí trong phạm vi dự toán NSNN năm 2017 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Không dễ dàng dùng vốn nước ngoài mua ô tô

Công văn cũng nhắc lại tiêu chuẩn, định mức và mức giá mua xe ô tô đối với: Xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh; Xe ô tô phục vụ công tác chung; Và Xe ô tô chuyên dùng.

Đồng thời lưu ý các trường hợp mua sắm xe ô tô đối với chương trình/dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài. Cụ thể,đối với các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, không sử dụng vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô. Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyên nhân được Bộ này chỉ ra là theo Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững thì nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. 

Đối với Dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị phương tiện đi lại, xe ô tô cần xây dựng phương án trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí và khả năng bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, tiếp nhận chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án.

Về phương thức mua sắm xe ô tô, Bộ Tài chính lưu ý: Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1756/VPCP-KTTH ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện mua sắm xe ô tô theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm