Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mất bao lâu?

(PLO) - Cán bộ địa chính nhận hồ sơ nhưng không giải quyết mà cũng không có văn bản trả lời, chỉ trả lời miệng rằng đang xác minh, đang trình ký…. 

Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mất bao lâu?

Bạn đọc Phạm Văn Cội ở Long An hỏi: Năm 2009, gia đình tôi có làm thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất này là đất do gia đình tự khai hoang và sinh sống ổn định, liên tục từ trước năm 1975 đến nay. Gia đình tôi đã làm mọi thủ tục theo yêu cầu của cán bộ địa chính. Tuy nhiên, từ đó đến nay, họ nhận hồ sơ nhưng không giải quyết mà cũng không có văn bản trả lời mà chỉ trả lời miệng rằng đang xác minh, đang trình ký…. Gia đình tôi vô cùng bức xúc, trong trường hợp này, gia đình tôi nên làm gì?
Trả lời vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Đức, Công ty Luật Kinh Luân, Đoàn LS TP.HCM cho biết:
Theo Điều 7, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009, người sử dụng đất được chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 của Điều 49 của Luật Đất đai.  
Điều 49 Luật đất đai quy định 9 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :
1. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;
2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
3. Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
4. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
5. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;
6. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
7. Người sử dụng đất quy định tại các điều 90, 91 và 92 của Luật này;
8. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở;
9. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.
Khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì người sử dụng đất, là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện), trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định này.
Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại xã, thị trấn nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất, tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định này). 
Trong thời gian không quá hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại các Điều 14, 15, 16 và 17 của Nghị định này và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khi nhận hồ sơ có trách nhiệm viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ, trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc phải kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết nếu cần phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật. 
Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau: 
1. Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
2. Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.
3. Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất.
Trường hợp của ông nộp hồ sơ từ năm 2009 nhưng đến nay không được giải quyết mà không có lý do chính đáng là quá thời hạn được quy định tại Nghị định 88 mà tôi đã viện dẫn ở trên. Để hồ sơ của ông được giải quyết đúng pháp luật, ông cần làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND huyện nơi đất của ông tọa lạc yêu cầu giải quyết.  
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Người dân có được thỏa thuận về giá bồi thường đất?

Người dân có được thỏa thuận về giá bồi thường đất?

(PLVN) - Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết, theo quy định, trong một số trường hợp cụ thể thì người dân có đất thuộc dự án bị thu hồi có thể được thỏa thuận với chủ đầu tư để thống nhất về giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), cho thuê QSDĐ hoặc góp vốn bằng QSDĐ. 
Đọc thêm