Tuyên Quang: Cục Thi hành án dân sự phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Cục Thi hành án dân sự vừa phát hành tờ gấp tuyên truyền pháp luật về Thi hành án dân sự.

Mục đích của việc biên soạn, phát hành tờ gấp là nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về THADS, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS và nhân dân, nhất là đương sự và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác THADS trên địa bàn. Đưa công tác PBGDPL nói chung, pháp luật về THADS nói riêng trở thành công cụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao trong toàn Hệ thống.

Việc biên soạn, phát hành 02 tờ gấp nói trên đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; được Sở thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 48/GP-STTTT và Giấy phép số 50/GP-STTT ngày 04/5/2022. Dự kiến 02 tờ gấp sẽ được các cơ quan THADS của tỉnh phát tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn và các thôn, bản, tổ dân phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm