Vòng chung kết cuộc thi Pháp luật học đường sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến

(PLVN) -Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Vòng chung kết theo hình thức trực tuyến.

Hiện nay, dịch Covid-19 gây ra vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, để tổ chức thành công Vòng bán kết và chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”, Ban Tổ chức Cuộc thi vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thí sinh tham gia thi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học liên quan trên địa bàn quán triệt, thực hiện một số nội dung. Trong đó, theo hướng dẫn thi Vòng chung kết ban hành kèm theo Công văn số 672/BTCCT và Kế hoạch số 671/KH-BTCCT ngày 02/3/2020  của Ban Tổ chức Cuộc thi, Vòng chung kết và Lễ tổng kết, trao giải toàn quốc sẽ được tổ chức theo hình thức sân khấu và thi tập trung tại TP. Hà Nội vào cuối tháng 4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Vòng chung kết theo hình thức trực tuyến. Trên cơ sở điều kiện thực tế và kết quả thí sinh tham gia Vòng bán kết, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ điều chỉnh cách thức thi cho phù hợp, thông báo thời gian tổ chức thi trực tuyến; phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học có thí sinh đủ điều kiện thi chung kết chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi trực tuyến tại địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trước đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đã Ban hành Kế hoạch về tổ chức Vòng chung kết và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”, trong đó xác định một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể nhằm tổ chức thành công, hiệu quả Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường”, đặc biệt là Vòng chung kết và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi. Kế hoạch xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp bảo đảm khả thi, trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ về hành chính; về xây dựng, thẩm định Bộ câu hỏi thi; về thông tin, truyền thông về Cuộc thi, Lễ tổng kết trên các phương tiện thông tin đại chúng; về kinh phí tài chính, huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức Vòng chung kết và Lễ tổng kết, trao giải.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm