100% chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở của Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã tổ chức xong đại hội

(PLVN) - Thực hiện chương trình hành động tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến thời điểm này 100%  chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã  tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai nội dung của Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn, đồng thời chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy quán triệt triển khai tới toàn thể các cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên huyện Vĩnh Tường nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của nghị quyết, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện.

Để chỉ đạo đại hội cấp cơ sở thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, đồng thời thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác tuyên truyền về đại hội của huyện Vĩnh Tường được triển khai với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong các hội nghị của huyện, cơ sở, tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã, trong thông báo nội bộ, trang thông tin điện tử huyện.

Qua công tác tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: khẳng định những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả mà huyện Vĩnh Tường đã đạt được là 100% chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội; các văn kiện của đại hội đã hoàn thành, xin ý kiến góp ý của các tổ công tác, tiếp thu ý kiến hoàn thiện trước khi báo cáo và đăng ký lịch duyệt văn kiện và đề án nhân sự với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các Đảng ủy xã, thị trấn, các chi bộ cơ quan đã tiến hành tổ chức hội nghị 5 bước giới thiệu nhân sự khóa mới, báo cáo Thường trực Huyện ủy xin chủ trương và tiến hành chuẩn bị khám sức khỏe cho nhân sự và hoàn thiện hồ sơ nhân sự. Các chi bộ trực thuộc đã cơ bản hoàn thành xây dựng nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tưởng rằng, với chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, khoa học của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân huyện Vĩnh Tường sẽ tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm