100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở ở Quảng Ninh đã hoàn thành đại hội

(PLVN) - Từ đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 3/2020, đến hết tháng 5, 100% đại hội chi, đảng bộ cơ sở tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành đại hội, đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quảng Ninh hiện có 735 chi, đảng bộ cơ sở (438 đảng bộ, 297 chi bộ) trực thuộc 20 đảng bộ cấp huyện và tương đương. Để việc tổ chức đại hội được tốt, theo đúng chỉ đạo cấp trên, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 308-KH/TU về việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, trong đó đặt mục tiêu trong tháng 5/2020 hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Qua đánh giá của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ 4 nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tổ chức đã tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo đại hội thành công.

 Báo cáo chính trị tại các đại hội đều đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, hầu hết các chi, đảng bộ xác định được khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cấp ủy các cơ sở quan tâm đến việc thảo luận, tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội. Các ý kiến tham gia sôi nổi, đóng góp thẳng thắn và cơ bản đồng thuận cao với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và chương trình hành động của chi, đảng bộ. Nội dung tham luận đã tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Phương án nhân sự của cấp ủy cơ sở được xây dựng đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn yêu cầu về số lượng, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, dân tộc, tỷ lệ cấp ủy tham gia lần đầu, số dư trong danh sách bầu cử theo đúng quy định.

Việc tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ. Các đại hội đều bầu đủ số lượng ban chấp hành, ban thường vụ. Các chức danh chủ chốt được bầu đủ số lượng, đúng nhân sự theo sự giới thiệu của tổ chức Đảng. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, 100% đại hội cấp cơ sở bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, với số phiếu tập trung cao.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đều đồng thuận, tin tưởng và đánh giá cao kết quả, thành công của đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt kết quả đó, là do cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc. Công tác chuẩn bị phương án nhân sự kỹ lưỡng, chặt chẽ theo quy trình, quy định.

Thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm