3 công chức Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba công chức của Sở Tư pháp Hải Dương sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 4, của tỉnh Hải Dương. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các huyện: Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang.

3 công chức Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

3 công chức Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong đó, người thứ nhất là ông Bùi Sĩ Hoàn (SN 1975, quê quán Hải Dương) - Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

3 công chức Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1
Tiểu sử tóm tắt của ông Bùi Sỹ Hoàn 

Ông Bùi Sỹ Hoàn, sinh ngày 08/08/1975,  phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tinh Hải Dương

Nơi ở hiện nay: số 91 phố Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ông Bùi Sỹ Hoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 08/01/2001.

Quá trình công tác của ông Bùi Sỹ Hoàn như sau:

- Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 8 năm 1998: Thư ký TAND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 5 năm 1999: Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Tuyên truyền Pháp quy, sở Tư pháp Hải Dương

- Từ tháng 6 năm 1999 đến tháng 3 năm 2004: Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, Bí thư Chi đoàn Thanh niên.

- Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 8 năm 2005: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phòng phổ biến giáo dục pháp luật sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006: Phó trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008: Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009: Trưởng phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL, sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, Bí thư Chi bộ

- Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 9 năm 2013 Trưởng phòng Xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật , sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, Đảng ủy viên

- Từ tháng 10 năm 2013 đến 14 tháng 6 năm 2018: Phó Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, Đảng ủy viên

- Từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến 24 tháng 5 năm 2020: Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương

- Từ 25 tháng 5 năm 2020 đến ngày 09 tháng 3 năm 2021: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương, Phó Bí thư Đảng ủy

- Từ này 10 tháng 3 năm 2021 đến 14 tháng 4 năm 2021, Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ 15 tháng 4 năm 2021 đến nay,  Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, Bí thư Đảng ủy

Người thứ 2 là ông Nguyễn Duy Hiển -  Phó trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

3 công chức Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 2
Tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Duy Hiển 

Ông Nguyễn Duy Hiển, sinh ngày 21/7/1980, quê quán: xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Nơi ở hiện nay: số nhà 63, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu 11, Phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ông Nguyễn Duy Hiển được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 05/3/2008.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Duy Hiển như sau:

- Từ tháng  6 năm 2003 đến tháng 8 năm 2004: Nhân viên Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh, thành phố Hà Nội

- Từ tháng 9 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005: Luật sư tập sự Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

- Từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 6 năm 2009: Chuyên viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012: Trưởng Chi nhánh số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 01 năm 2014: Trưởng Phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 2 năm 2014 đến ngày 10 tháng 01 năm 2016: Chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ ngày 11 tháng 01 năm 2016 đến ngày 9 tháng 7 năm 2017:  Phó Trưởng Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

-Từ ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến ngày 17 tháng 9 năm 2020: Phó Trưởng Phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ 18 tháng 9 năm 2020  đến nay:  Phó trưởng phòng xây dựng, kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Người thứ 3 là ông Phạm Công Tân - Trưởng phòng xây dựng kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật của sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

3 công chức Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 3
Tiểu sử tóm tắt của ông Phạm Công Tân 

Ông Phạm Công Tân, sinh ngày 21/12/1975, quê quán: xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Nơi ở hiện nay: số nhà 9A/150, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ông Phạm Công Tân được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 05/3/2001.

Quá trình công tác của ông Phạm Công Tân như sau:

- Từ tháng  10 năm 1997 đến tháng 10 năm 1998: Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 11 năm 1998 đến tháng 10 năm 2008: Chuyên viên Phòng tuyên truyền Pháp quy, sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 10 năm 2010: Phó trưởng phòng Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012: Phó trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ tháng 11 năm 2012 đến ngày 13 tháng 02 năm 2014: Phó trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ ngày 14 tháng 02 năm 2014 đến ngày 13 tháng 01 năm 2015: Phó trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- Từ 14 tháng 01 năm 2015  đến nay, Trưởng phòng Xây dựng, Kiểm tra và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Cùng chuyên mục

Đọc thêm