3 kịch bản phát triển của du lịch TP HCM năm 2021

(PLVN) - Năm 2021 - năm đầu tiên trong chiến lược phát triển du lịch TP HCM đến năm 2030, TP sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch Covid-19 với 3 kịch bản cụ thể.

TP sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch Covid-19 với 3 kịch bản cụ thể trong năm 2021.

TP sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch Covid-19 với 3 kịch bản cụ thể trong năm 2021.

Theo Sở Du lịch TPHCM, với khách quốc tế, kịch bản thứ 1 nếu tình hình dịch Covid-19 trên thế giới được kiểm soát hoàn toàn, Việt Nam sẽ mở lại tất cả các đường bay quốc tế ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến TP HCM ước đạt 8,6 triệu lượt, phấn đấu đạt 9 triệu lượt.

Kịch bản thứ 2 là dịch Covid-19 trên thế giới cơ bản được kiểm soát tốt, Việt Nam mở lại một số đường bay quốc tế đến một số quốc gia an toàn ngay từ đầu năm, khách đến thành phố ước đạt 6 triệu lượt, phấn đấu đạt 7 triệu lượt. Hoặc nếu mở lại đường bay quốc tế trong năm, khách nước ngoài ước đạt 3 triệu lượt, mở lại đường bay trong quý 4, ước đạt 1,5 triệu lượt.

Kịch bản thứ 3 là cả thế giới và trong nước đều chưa kiểm soát được tình hình dịch.

Với khách du lịch nội địa, Sở Du lịch TP HCM cũng xây dựng 3 kịch bản theo bối cảnh như trên, ước khách đến thành phố lần lượt đạt 32,7 triệu lượt, phấn đấu đạt 33,5 triệu lượt; 22,9 triệu lượt, phấn đấu đạt 26 triệu lượt và 10 triệu lượt, phấn đấu đạt 10,5 triệu lượt.

Theo đó, doanh thu trong năm 2021 ước đạt 140.000 tỉ đồng (phấn đấu lên 144.000 tỉ đồng) nếu dịch Covid-19 được khống chế hoàn toàn trên thế giới và trong nước.

Phương án thứ 2 là dịch trên thế giới cơ bản khống chế tốt, tổng thu ước đạt 97.700 tỉ đồng, phấn đấu đạt 111.800 tỉ đồng và cuối cùng là đại dịch vẫn còn đeo bám, thu du lịch trong năm ước đạt 33.400 tỉ đồng, phấn đấu đạt 35.600 tỉ đồng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm