350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(PLVN) - Chiều 29/9, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ảnh 1
Ông Cao Văn Dũng - Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI. 

Thông tin tại Hội nghị, ông Cao Văn Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre với hơn 400 đại biểu tham dự. Trong đó, 350 đại biểu chính thức và hơn 50 đại biểu khách mời; Đại hội tập trung thực hiện 4 nội dung gồm:

Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Dân chủ - Kỷ cương – Đồng thuận – Sáng tạo – Phát triển và chủ đề về Phát huy sức mạnh đoàn kết Nhân dân, tinh thần Đồng Khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. ảnh 2
 Quang cảnh hội nghị

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre cũng đề ra mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 về các hoạt động phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần Đồng Khởi; Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp; Ứng dụng khoa học công nghệ; Thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp…

Cũng theo ông Cao Văn Dũng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 -2025 sẽ đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá và 11 công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, 3 nhiệm vụ đột phá gồm:

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển các cơ chế, chính sách phù hợp. Phấn đầu đưa chỉ số Cải cách hành chính vào nhóm 20 cả nước.

Huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, cấp nước, giao thông, logistics, đô thị. Phấn đấu hình thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển.  

Phát triển nguồn nhân lực phù hợp Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và năm 2045; tập trung xây dựng nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để chuẩn bị cho Đại hội sắp diễn ra, Tỉnh ủy Bến Tre đã có kế hoạch chuẩn bị nhân sự, công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng sẵn sàng cho Đại hội sắp tới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm