6 tháng đầu năm 2022: Kết quả thi hành án về tiền tăng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày mai 19/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng qua toàn Hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cơ bản duy trì kết quả tổ chức thi hành án so với cùng kỳ, trong đó kết quả thi hành án về tiền tăng.

Cưỡng chế THADS ở TP.Hồ Chí Minh, ảnh MH của Tú Lệ.

Cưỡng chế THADS ở TP.Hồ Chí Minh, ảnh MH của Tú Lệ.

Kết quả thi hành án về tiền tăng

Tổng cục THADS cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán nhiều công chức, người lao động dương tính với SARS-COV-2, các cơ quan THADS nói chung gặp nhiều khó khăn về nhân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong khi lượng tiền phải thi hành vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, toàn Hệ thống THADS đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cơ bản duy trì kết quả tổ chức thi hành án so với cùng kỳ, trong đó kết quả thi hành án về tiền tăng (tăng 5,55%); các mặt công tác của Hệ thống THADS vẫn cơ bản được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch. Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành đạt chất lượng cao. Tổ chức bộ máy các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương trong toàn Hệ thống ngày càng được tăng cường.

6 tháng, hệ thống THADS đã thi hành xong là 202.015 việc, đạt tỉ lệ 49,20%. Về tiền, thi hành xong 35.183 tỷ 572 triệu 922 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 22,02%. Về thi hành án tín dụng ngân hàng: Đã thi hành xong là 2.487 việc, tương ứng với 11.108 tỷ 860 triệu 660 nghìn đồng. Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Đã thi hành xong 715 việc tương ứng với 9.050 tỷ 219 triệu 395 nghìn đồng.

Kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi: Đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc, trên 34.974 tỷ đồng. Về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án: Đã xét miễn, giảm 1.258 việc, tương ứng với số tiền 05 tỷ 057 triệu 879 nghìn đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.194 bản án hành chính. Các cơ quan THADS đã thực hiện thủ tục theo dõi đối với 262/262 bản án đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án (đã ra 262 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án, đăng tải công khai 250/262 quyết định buộc thi hành án, tổ chức làm việc với người phải thi hành án 219 vụ việc, có 56 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án); các cơ quan hành chính đã thi hành xong 94/622 việc, đang tiếp tục thi hành 528 việc.

Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật trong đó có Luật THADS để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 11/01/2022. Trong kỳ, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành 02 Thông tư, 02 Quyết định và chủ trì, phối hợp ban hành 01 Thông tư liên tịch để tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định về THADS, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động THADS. Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS giai đoạn 2022 - 2026..

Tổng cục THADS trình ban hành một số văn bản về công tác THADS; Việc tiếp công dân được tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo thi hành án tham nhũng

Tổng cục THADS cho biết, thời gian tới tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của cơ quan y tế; chủ động nắm bắt tình hình phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống THADS, kịp thời có các giải pháp ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước; Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng địa bàn, lĩnh vực, vụ việc phụ trách đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ THADS, THAHC được giao, phù hợp với bối cảnh chung của đất nước. Tập trung chỉ đạo thi hành, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng. Nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ; chủ động, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, phức tạp, kéo dài; khắc phục các vi phạm trong kê biên, đấu giá tài sản thi hành án; hạn chế tối đa các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản.

Phối hợp chặt chẽ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thi hành án, nhất là trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; trong việc giải quyết các vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế, phức tạp, kéo dài và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ...

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm