Bà Rịa – Vũng Tàu: 12 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 17/1, tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp trao kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” cho các cá nhân

Ông Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp trao kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” cho các cá nhân

Thay mặt Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” cho những cá nhân đạt được; đồng thời tại Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án theo quyết định số 705/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa – Vũng Tàu: 12 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” ảnh 1

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho 12 tập thể đã có thành tích xuất sắc

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các Ban ngành đoàn thể, tổ chức, nên các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được tổ chức triển khai và đạt kết quả tích cực.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật cơ bản thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuân thủ quy trình, thủ tục về lấy kiến của các ngành, địa phương liên quan.

Công tác PBGDPL chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật thiết thực với đời sống người dân, các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bà Rịa – Vũng Tàu: 12 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” ảnh 2

Ông Dương Minh Tuấn Giám đốc Sở Tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp thu ý kiến tham luận

tại Hội Nghị

Công tác trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả, góp phần phổ biến pháp luật ngày càng sâu rộng trong nhân dân, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đảm bảo quyền lợi của các đối tượng yếu thế trong xã hội. Công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý và cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý đảm bảo đạt chất lượng theo yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm 2021 còn một số khó khăn, hạn chế cần phải được điều chỉnh, khắc phục.

Ghi nhận những kết quả đáng mừng của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trong năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức; thay mặt Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp, Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 và nhất trí với phương hướng 2022.

Bà Rịa – Vũng Tàu: 12 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” ảnh 3

Ông Nguyễn Thanh Bình Cục trưởng Cục Công tác phía Nam- Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo

Đồng thời, Cục trưởng yêu cầu Sở Tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ, chuyên môn của công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt quan tâm đến công chức tư pháp, hộ tịch. Phát huy hơn nữa công tác tham mưu cho UBND tỉnh, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện thể chế hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; đ ổi mới trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ứng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật để pháp luật đi sâu vào thực tiễn của cuộc sống…

Trên cở sở ý kiến của Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp và qua các ý kiến thảo luận, góp ý tại Hội nghị; ông Lê Ngọc Khánh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận và chỉ đạo ngành Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2022 cần tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành.

Bà Rịa – Vũng Tàu: 12 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự Nghiệp Tư Pháp” ảnh 4

Ông Lê Ngọc Khánh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận và phát biểu chỉ đạo

Chủ động tham mưu để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng tới tính dự báo của các chính sách, đảm bảo tính khả thi trong việc ban hành văn bản, để các quy định của pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Tư pháp, Ngành tư pháp cần chủ động tham mưu với cấp ủy, HĐND, UBND về các vấn đề pháp lý đặt ra; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; phát huy vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá, thừa phát lại; duy trì triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động công chứng, luật sư, trợ giúp pháp lý… nhằm đảm bảo phục vụ người dân liên tục. Hoàn thiện cơ chế cử Luật sư là Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tố tụng tại các phiên tòa… và đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải quan tâm đến cán bộ pháp chế, tư pháp, cố gắng lo tốt hơn đến đời sống vật chất cũng như tinh thần.

Sở Tư pháp Bà Rịa – Vũng Tàu - Cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức in ấn, cấp phát 20 loại Tờ gấp với số lượng 10.000 tờ có nội dung tuyên truyền các văn vản pháp luật mới được ban hành trong năm 2020, 2021 và một số vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm như công tác phòng, chống dịch COVID-19; xử lý vi phạm hành chính, ô nhiễm môi trường... để cấp phát miễn phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Biên soạn, in ấn, phát hành 1.000 cuốn Bản tin Tư pháp số đặc biệt hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021; Tổ chức treo Băng rôn, khẩu hiểu Ngày pháp luật tại trụ sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc; ngày 08/11/2021 sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền và đến động viên thăm hỏi tặng quà hộ dân và công chức.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm