Bắc Kạn: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch địa phương

(PLVN) - Là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số , Bắc Kạn là tỉnh có sự giao lưu văn hóa dân tộc độc đáo. Những năm qua, Bắc Kạn luôn quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, từ đó làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng ngày càng phong phú, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.

Hát Then trên hồ Ba Bể - nét độc đáo trong kết hợp nét văn hóa truyền thống với du lịch.

Hát Then trên hồ Ba Bể - nét độc đáo trong kết hợp nét văn hóa truyền thống với du lịch.

Bắc Kạn đã có 152 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 53 di tích được xếp hạng gồm 02 di tích Quốc gia đặc biệt, 07 di tích Quốc gia, 44 di tích cấp tỉnh. Nhiều di tích đã được khai thác, phục vụ du lịch như: Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, động Nàng Tiên, động Hua Mạ; các di tích lịch sử Nà Tu, ATK Chợ Đồn, đồn Phủ Thông, di tích Đèo Giàng... thu hút nhiều người dân, du khách, học sinh, sinh viên đến tham quan.

Với các di sản văn hóa phi vật thể, ngành Văn hóa đã tiến hành điều tra, kiểm kê, nhận diện được 291 di sản văn hóa phi vật thể, lựa chọn các di sản tiêu biểu để lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kết quả có 16 di sản được công. Đặc biệt, di sản Then đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Công tác quản lý, tổ chức các lễ hội truyền thống tiêu biểu ở các thôn, xã được chú trọng thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 51 lễ hội truyền thống. Các lễ hội truyền thống được tổ chức sôi nổi, giữ được nét truyền thống và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Nhiều lễ hội truyền thống đã thu hút được đông đảo Nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương. Qua đó, góp phần tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tiêu biểu như: Lễ hội Lồng tồng Ba Bể, Hội Lồng tồng Bằng Vân, Lễ hội Mù Là, Lễ hội Phủ Thông…

Bắc Kạn: Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch địa phương ảnh 1
Di sản Then được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu thực hiện. Đến nay, Bắc Kạn đã có 01 người được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 06 người được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Với những lợi thế, kết quả đạt được, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong phát triển du lịch đã đạt được hiệu quả nhất định, năm 2019, tỉnh đã đón được 500.000 lượt khách du lịch đến thăm quan, số khách du lịch đến Bắc Kạn năm sau đều cao hơn năm trước. Tuy nhiên, để thực hiện chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá, lịch sử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030; ngành Văn hóa đã tham mưu thực hiện quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích Quốc gia đặc biệt gắn với phát triển du lịch. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, trang phục một số dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

Hỗ trợ phục dựng các lễ hội truyền thống, duy trì tổ chức và khuyến khích tinh thần, khả năng sáng tác của các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục kiểm kê các di sản văn hoá; đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu văn hoá dân gian; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học về các giá trị văn hoá truyền thống; mở lớp bồi dưỡng về dân ca, dân vũ truyền thống...

Để phát triển du lịch bền vững, cần phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, gắn vai trò của cộng đồng với sự chủ động của chính quyền địa phương và sự phối hợp đồng bộ của các ngành. Việc nâng cao năng lực và ý thức của cộng đồng Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, người kinh doanh du lịch là yếu tố tiên quyết để phát triển du lịch nhanh và bền vững./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm