Bạc Liêu bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ Đoàn

(PLVN) - Ngày 9/4, hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên - thanh niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được thông tin về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây và Lược sử vùng đất Nam Bộ. Chương trình do Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và Lữ Đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân phối hợp tổ chức.

Hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên ưu tú đã được bồi dưỡng kiến thức đợt này

Hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên ưu tú đã được bồi dưỡng kiến thức đợt này

Tham dự Chương trình, các bạn đoàn viên - thanh niên đã được Thiếu tá Trần Trung Dũng đại diện Lữ Đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo trên thế giới, biển Đông và biển đảo Việt Nam; những tranh chấp trên biển Đông hiện nay; quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp biển đảo hiện nay; các quy định khi khai thác và giữ gìn nguồn tài nguyên biển nước ta; khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa đầy đủ và trọn vẹn.

Ngoài ra, Thiếu tá Trần Trung Dũng cũng thông tin đến các đoàn viên, thanh niên tình hình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, truyền thống 10 năm Vùng 2 Hải quân và 30 năm Tiểu đoàn DK1.

Bạc Liêu bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ Đoàn ảnh 1
Thiếu tá Trần Trung Dũng, Lữ Đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây

Cũng tại chương trình, ông Lê Văn Sum - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu đã cung cấp thông tin về Lược sử vùng đất Nam Bộ đến toàn thể đoàn viên - thanh niên. 

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, Chương trình lần này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý nghĩa, trách nhiệm và hành động của lực lượng cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên - thanh niên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về ý nghĩa, tầm quan trọng và vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Bạc Liêu với các đơn vị Hải quân, đặc biệt là Lữ Đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong thời kỳ mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Lê Thị Ngọc Linh khẳng định, đây là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên - thanh niên về vị trí, vai trò, tiềm năng cũng như thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về truyền thống tốt đẹp của Hải quân nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác của tuổi trẻ với những thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần định hướng hiệu quả nhận thức và hành động đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới.

Đồng thời, sau Chương trình này các bạn sẽ là một tuyên truyền viên tốt trong việc bảo vệ chủ quyện biển, đảo của quốc gia.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm