Bạc Liêu cần quan tâm đầu tư, đào tạo cán bộ Tư pháp

(PLO) - Là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng và đại diện các ban, ngành chức năng của tỉnh Bạc Liêu về công tác cải cách Tư pháp (CCTP)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Còn nhiều hạn chế cần khắc phục

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh Bạc Liêu, thực hiện Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, các mặt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. 

Tuy nhiên, thực tế triển khai công tác cải các tư pháp trên địa bàn cho thấy vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Công tác phòng ngừa tội phạm còn bị động, chưa được chú trọng đúng mức; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vẫn còn hạn chế, nhất là vấn đề quá hạn trong xử lý vụ việc; tỷ lệ án bị hủy, sửa vẫn còn; chất lượng tranh tụng tại tòa chưa đạt yêu cầu của CCTP. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận những nỗ lực của Bạc Liêu trong công tác CCTP. Bộ trưởng ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của địa phương đối với những bất cập khi triển khai công tác này và cho biết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp sẽ được Bộ nghiên cứu tiếp thu, giải quyết, những vấn đề liên quan đến các Bộ, ban, ngành khác sẽ được phản ánh lại với Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương để có giải pháp kịp thời. 

Đối với những nhiệm vụ CCTP trong thời gian tới và những hạn chế cần khắc phục trong công tác CCTP ở Bạc Liêu, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị Ban CCTP tỉnh Bạc Liêu tiếp tục có những nghiên cứu, đề xuất, đóng góp cụ thể vào việc hoàn thiện các văn kiện của Đảng trình Đại hội XII; các dự án luật của Quốc hội. 

Bạc Liêu cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng; có kế hoạch phát triển nghề luật sư theo Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện cho luật sư tham gia tranh tụng; không để xảy ra oan sai. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho các cơ quan tư pháp nói chung theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương. 

Tư pháp Bạc Liêu cần sát sườn hơn với cuộc sống người dân

Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Bạc Liêu về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, sau khi nghe lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tình hình, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, so với sự phát triển chung của ngành Tư pháp và nhất là so với các địa phương trong khu vực (Cà Mau, Kiên Giang), công tác Tư pháp của tỉnh Bạc Liêu còn có những hạn chế, thậm chí yếu kém cần khắc phục như:

Việc triển khai nhiệm vụ mới về xử lý vi phạm hành chính còn rất lúng túng; việc tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi còn chậm; đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên, luật sư còn mỏng, hiệu quả hoạt động chưa cao, việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực của UBND cấp huyện, cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng còn rất chậm... 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, bất cập nêu trên nhưng Bộ trưởng cho rằng nguyên nhân cơ bản là việc kiện toàn tổ chức, cán bộ các cơ quan tư pháp của Sở Tư pháp Bạc Liêu còn chậm. Điển hình là Sở Tư pháp mới chỉ có 31 biên chế hành chính với 6 phòng nghiệp vụ (chưa tách được Phòng Bổ trợ tư pháp và Phòng Hành chính tư pháp); trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tư pháp – hộ tịch còn chưa đáp ứng được yêu cầu (chỉ có 59,8% cán bộ Tư pháp hộ tịch có trình độ chuyên môn luật, tỷ lệ này của cả nước là 75,4%). 

Bộ trưởng chỉ ra các giải pháp khắc phục cho Tư pháp Bạc Liêu và yêu cầu Tư pháp Bạc Liêu cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp nội dung và tinh thần của Hiến pháp. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tư pháp Bạc Liêu chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác hộ tịch, chứng thực gắn với cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ Tư pháp ở cả ba cấp và đặc biệt là phải chú trọng thực hiện tốt những nhiệm vụ của ngành liên quan trực tiếp, sát sườn tới quyền lợi của người dân./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm