Bạc Liêu đã có 93% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa

(PLVN) - Sáng 24/9, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu – Lâm Thị Sang chủ trì Hội nghị. 

Thời gian qua, phong trào đã tác động thiết thực đối với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giúp người dân nhận thức sâu hơn vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội, làm thay đổi các tập tục lạc hậu, lỗi thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Sau 20 năm thực hiện phong trào, toàn tỉnh đã có hơn 190 ngàn hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 93%; 100% ấp, khóm đạt chuẩn khóm, ấp văn hóa; 29/49 xã đạt chuẩn văn hóa, đạt 59%; 11/15 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 73%. 

Những kết quả này đã tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân chí, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, dần tạo ra những chuyển biến tiến bộ phát triển, nhất là ở khu vực nông thôn và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Bạc Liêu đã có 93% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu – Lâm Thị Sang ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu – Lâm Thị Sang đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài.

Đặc biệt, huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bạc Liêu đã có 93% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa ảnh 2
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích thực hiện phong trào. 
Bạc Liêu đã có 93% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa ảnh 3
 Ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích thực hiện phong trào.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu – Lâm Thị Sang và ông Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể; 19 cá nhân đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm