Bạc Liêu "kích" tiến độ giải ngân đầu tư công

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung vừa ký công văn 4583/UBND-KT ngày 22/10/2020 về việc chấn chỉnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện của từng dự án…

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu liên tiếp có các văn bản gửi các ngành, địa phương và các chủ đầu tư nhằm thúc đẩy tiến độ cũng như kịp thời chấn chỉnh công tác nghiệm thu, giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều công trình, dự án có vốn đầu tư công bị chậm tiến độ, hoặc thi công cầm chừng… do chậm được giải ngân vốn đầu tư. Đến ngày 19/10/2020 tỷ lệ giải ngân chung các nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Bạc Liêu rất thấp, chỉ đạt 49,05% (trong đó vốn kéo dài từ năm 2019 sang đạt 47%, vốn kế hoạch năm 2020 đạt 49,32%). 

Theo đó, một số chủ đầu tư có hiện tượng lơ là nhiệm vụ, thiếu chủ động trong xử lý công việc, một số nơi có biểu hiện “chững” lại trông chờ kiện toàn bộ máy các cấp, làm cho nhiều dự án được phân bổ kế hoạch vốn lớn nhưng đến nay tỷ lệ giải ngân đạt thấp, như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; UBND thành phố Bạc Liêu;…

Để phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu và kế hoạch đề ra trong thời gian còn lại của năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các Cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê bình các Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là UBND thành phố Bạc Liêu và 3 Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh ngay lề lối làm việc, phải quán triệt việc triển khai liên tục các nội dung nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dừng việc do chờ kiện toàn bộ máy nhân sự. 

Do đó, các đơn vị cần tập trung tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020; đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan,…

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thường xuyên họp giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của Sở, ngành, đơn vị và địa phương mình; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời hành vi thông thầu, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công...; Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. 

Bạc Liêu "kích" tiến độ giải ngân đầu tư công ảnh 1
 Bạc Liêu thúc đẩy tiến độ công tác nghiệm thu, giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chỉ đạo Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện của từng dự án; tập trung rà soát ngay từ khâu chuẩn bị dự án đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh, quyết toán đối với dự án; từ đó kịp thời xử lý những vướng mắc của từng khâu, nhất là về thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, năng lực của các nhà thầu, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... 

Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong công tác đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao; đề xuất việc điều chuyển vốn của dự án do mình làm chủ đầu tư nếu không giải ngân hết vốn.

Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác quyết toán; dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu, không để dồn lại cuối năm; dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu; dự án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA) và nhu cầu bổ sung vốn của từng cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để điều chuyển hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, dự án cần hoàn thành trong năm 2020 theo đúng quy định.

Chấn chỉnh công tác nghiệm thu, giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm góp phần quan trọng để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được đầu tư trên địa bàn.

Đồng thời, những trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm