Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. 

Kế hoạch chú trọng đến các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể, Vụ Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cấp Nhà nước cho Bộ, ngành Tư pháp và các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ngành Tư pháp; hướng dẫn, tổ chức xét, trình Bộ trưởng khen thưởng, công nhận điển hình tiên tiến cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020; xây dựng phim tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020 trình chiếu tại Đại hội. 

Bên cạnh đó, Vụ TĐKT, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tư pháp về thi đua, khen thưởng; kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin truyền thông. 

Ngoài ra, Báo PLVN phối hợp với các đơn vị liên quan mở chuyên mục “Gương sáng ngành Tư pháp”, phỏng vấn, đưa tin, bài về Đại hội trên Báo PLVN và phát hành 01 tờ Báo chuyên đề về Đại hội; thực hiện phỏng vấn, đưa tin bài về Đại hội, về gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của Ngành trên kênh của Đài truyền hình Việt Nam.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm