Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình: Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

(PLVN) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình được thực hiện chức năng của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng do UBND thành phố giao hoặc điều hành dự án đối với dự án do các sở, ngành làm chủ đầu tư, thông qua hợp đồng ủy thác điều hành dự án theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành.

Một góc thành phố Hòa Bình.

Một góc thành phố Hòa Bình.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kinh phí hoạt động, mối quan hệ công tác của ban quản lý dự án được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng; Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; các quy định liên quan về bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển cụm công nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Hòa Bình: Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ảnh 1
Một góc cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang 

Trong quá trình triển khai các dự án, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố luôn thực hiện đúng các quy định, quy trình của pháp luật về công bố kế hoạch mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu một cách khách quan, công khai, minh bạch.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, hiện nay Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố đang triển khai tốt các dự án tại địa phương như: Dự án thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Yên Mông thuộc xã Yên Mông; Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Đường 445 đi xóm Hải Cao, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn; Gói thầu thi công xây lắp công trình khu tái định cư và ổn định dân cư khu 3, 4, 5 thị trấn Kỳ Sơn (nay là phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình)./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm