Bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng trong định giá đất

(PLVN) -  Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề xuất bỏ quy định về cấp chứng chỉ định giá đất để giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ. Đồng thời quy định rõ các điều kiện của cá nhân được hành nghề tư vấn xác định giá đất, điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất.
Hình minh họa. (Ảnh: VGP)
Hình minh họa. (Ảnh: VGP)

Bộ TN&MT chịu trách nhiệm công khai các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về danh sách tổ chức tư vấn xác định giá đất, định giá viên; kiểm tra, theo dõi việc chấp hành pháp luật về tư vấn xác định giá đất của tổ chức tư vấn xác định giá đất, định giá viên.

Đối với cá nhân được cấp chứng chỉ định giá đất còn thời hạn và không thuộc trường hợp thu hồi thì tiếp tục được hành nghề định giá đất trong thời hạn còn lại của chứng chỉ định giá đất. Cá nhân được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất chưa được cấp chứng chỉ định giá đất nhưng đủ điều kiện thì được hành nghề tư vấn định giá đất. Quy định này bảo đảm tính liên tục, không làm gián đoạn, ách tắc, chậm trễ công tác định giá đất khi phải chờ thực hiện theo các yêu cầu mới tại Nghị định.

Bộ TN&MT đã rà soát về tính đồng bộ, thống nhất giữa Nghị định quy định về giá đất với các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do Bộ TN&MT chủ trì soạn thảo. Trong quá trình soạn thảo từng Nghị định đều thực hiện báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Bộ TN&MT đã rà soát toàn bộ về kỹ thuật soạn thảo của Nghị định để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị Bộ TN&MT bổ sung căn cứ pháp lý, thực tiễn, điều chỉnh kỹ thuật soạn thảo tại điều khoản cho phép thực hiện sớm phương pháp thặng dư trong định giá đất trong Nghị định bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng nhằm sớm giải quyết vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá đất của các dự án bất động sản hiện tại còn tồn đọng tại các địa phương do chưa có phương án xử lý, ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước và phát triển của thị trường bất động sản. Có ý kiến đề nghị cần quy định quản lý chặt chẽ để bảo đảm năng lực, chuyên môn của tổ chức tư vấn và định giá đất; cập nhật kiến thức cho các cá nhân hành nghề định giá đất.

Về trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thặng dư, các chuyên gia cũng thống nhất với phương án của Bộ TN&MT trong cách tính chi phí tài chính, lợi nhuận của nhà đầu tư, các chi phí khác theo quy định của pháp luật về xây dựng góp phần trực tiếp thành doanh thu phát triển của dự án. Đại diện Cục Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thống nhất với quy định về tổ chức thực hiện định giá đất để xây dựng bảng giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu, giao nhiệm vụ trong trường hợp không lựa chọn được nhà thầu.

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục, hồ sơ của cơ sở đào tạo, định giá viên và tổ chức tư vấn và định giá đất khi đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, thời gian giải quyết và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT.

Đọc thêm